Feng shui

Každá vec, každý živý tvor, každá myšlienka a každý pocit sú vo vzťahu ku všetkému ostatnému. Na tomto prastarom poznaní je založené umenie feng shui. Doslovný preklad feng shui je „vietor a voda“ – alebo jednoducho povedané prírodné prostredie.

Všetky živé bytosti – ľudia, zem, vesmír – sú prepojené kozmickou energiou „ČCHI“. Čchi je neviditeľný tok energie, ktorý cirkuluje zemou i nebom a prináša životodarnú silu.

Cieľom feng shui je udržiavanie harmónie a rovnováhy vo vesmíre i v prírode.

Feng shui nás môže naučiť vytvárať vo svojom živote nielen vyvážený, príjemný priestor, v ktorom sa nám bude dobre bývať, ale naučí nás žiť v celkovej harmónii so svetom, s blízkym okolím, v partnerskom vzťahu a so sebou samým. Pomôže nám pri udržiavaní fyzického aj duševného zdravia, duševnej pohody, cesty k zdraviu a harmónii.

Teória piatich premien energií pomáha porozumieť prirodzeným zmenám odohrávajúcim sa všade okolo nás a ich vplyvom na nás.  Pochopiť a viužiť tento dynamický proces vzťahov a zmien sa snažili starodávny doktory a fylozofy východu, študujúc prírodu determinovali univerzálne princípy existencie. Tieto sú aplikovatelné tak na ľudské telo a jeho zdravie ako aj na harmonické žitie v súlade s týmito princípami. Teória piatich typov energie je výsledkom ich dlhodobého sledovania. Je definovaná produknývnym a regulačným cyklom vzťahov medzi jednotlivými energiami, ktoré sú popisované kvalitami piatich prvkov. (podstránka 18 – miesto kde sú grafy cyklov). Týmito elementami sú drevo, oheň, zem, kov a voda. Orientálni fylozofy ich odpozorovali ako elementárne charakteristiky prírodného života.

Ja – Rozvoj – Koučing – Kreativita

 • drevo
 • zelená
 • zlosť, flustrácia
 • kreativita
 • trpezlivosť
 • svaly, nechty, šlachy
 • beh
 • kyslé
 • hore
 • vietor
 • východ
 • jar
 • ráno
 • vidieť
 • slziť
 • oko
 • pečeň, žlčník
 • pravá časť tváre
 • napnutý

Práca – Poslanie – Zdieľanie – Energia

 • Oheň
 • Červená
 • Hystéria, túžba
 • Smútok
 • Zvedavosť, presvedčenie
 • Duševná sloboda, pokoj
 • Tepny
 • Čítať
 • Spáleny
 • Horký
 • Von (od stredu)
 • Horúčosť
 • Juh
 • Leto
 • Obed
 • Pot
 • Hovoriť
 • Pohyb krvy
 • Jazyk
 • Srdce, tenké črevo
 • Čelo
 • zaplavený

Bývanie –  Okolie – Design – Umenie

 • zem
 • žltá
 • fanatizmus
 • premýšľat (mudrovať)
 • nápomocnosť
 • starostlivosť, rozvážnosť
 • väzivo, mäso
 • myslieť
 • voňavý
 • bez pohybu
 • vlhko
 • stred
 • prechodné obdobie
 • slyny
 • chuť
 • prevoz, extrakcia
 • pery
 • žalúdok, slezina
 • nos
 • pohybujúci

Univerzum – Človek – Telo – Zdravie

 • kov
 • biela
 • egoizmus, vášeň
 • starosti o budúcnosť
 • veľkorysosť
 • nezištnosť
 • koža, ochlpenie
 • ležať
 • prenikavý
 • štipľavý
 • dole
 • sucho
 • západ
 • jeseň
 • večer
 • vlhkosť v pľúcach
 • cítiť vône
 • nosné dierky
 • pľúca, hrubé črevo
 • ľavá strana tváre
 • povrchový

Vzťahy – Rodina – Deti – Harmónia

 • voda
 • čierna
 • túžba po moci
 • strach
 • neohrozenosť, sila vôle
 • múdrosť
 • kosti, vlasy
 • stáť
 • zastupujúci (verwesend)
 • slaný
 • dovnútra
 • chlad
 • sever
 • zima
 • noc
 • moč, výlučky
 • počuť
 • uši
 • obličky, močový mechúr
 • brada
 • hlboký

Čínska medicína používa tieto princípy ako diagnostický model pre analyzovanie interakcií častí tela a vedomia a súvislostí so zdravím človeka. My tieto vzťahy rovnakým spôsobom aplikujeme na súvislosti medzi životnými oblasťami a harmóniou života človeka (well being). Pre inšpiráciu poslúži tabuľka charakteristík piatich elementov.

Maging v 5 životných premenách

Naša realita je alegóriou Platónovej jaskyne: Narodením vstupujeme do trojrozmerného priestoru, ktorý je možné z pohľadu celistvosti univerza popísať ako obmedzený priestor, kde spolu s ostatnými ľudskými bytosťami žijeme akoby v jaskyni s tlmeným svetlom, ktorého zdrojom je oheň (slnko). Sami sa obmedzujeme len na priestor jaskyne, pretože netušíme (zabudli sme), že existujú priestory a dimenzie mimo ňu. Už od detstva máme okovy a reťaze na nohách a na krku a preto sa nemôžeme hýbať a sme schopní pozerať sa iba priamo pred seba. V tej jaskyni je síce tunel vedúci do svetla, ale ten je za chrbtom a my o jeho existencii vôbec netušíme. Za našim chrbtom v jaskyni plápolá oheň. Medzi ohňom a vami sa nachádzajú ostatní ľudia. Ako sa ľudia po okolí prechádzajú a nosia rôzne predmety. Niektorí hovoria a iný ostávajú ticho. Vy ale nevidíte týchto ľudí, lebo vaše reťaze vám bránia otáčať sa., vidíte iba ich tiene, ktoré vrhá svetlo ohňa na stenu jaskyne pred vami. Keby ste sa spolu s ostatnými rozprávali, popísali by ste ich ako skutočné veci a skutočných ľudí. Mysleli by ste, že ozvena je hlasom týchto tieňov. Aké ťažké by pre vás bolo odrazu odhodiť okovy a reťaze a otočiť sa k východu z jaskyne, kde žiari jasné svetlo? A všetko by zrazu bolo inak, ako sa po celý váš doterajší život javilo. Tá cesta k východu je ťažká, ale je cieľom vášho života. Ak cítite potrebu absolvovať túto cestu so sprievodcom, tak ste si ho práve pritiahli. Vaše vnútorné rozhodnutie odhodiť okovy a uvidieť skutočnú krásu univerza vás priviedlo k čítaniu týchto riadkov. Jaskyňa je svetom, ktorý nazývame realitou. Maging je cesta von ku kráľovstvu vedomia, na ktorej vás z láskou radi sprevádzame.

Už od prvých dní života našu realitu ovplyvňujú všetky tie veci z jaskyne, ktorých obraz vidíme. Sú to naši blízki, naša práca, náš domov, náš vlastný obraz v zrkadle. Osvetlením týchto aspektov svetlom a pohľadom na život za hranicami jaskyne sa stávame harmonicky žijúcou všetky oblasti života v súlade so sebou samým a univerzom (medzi nebom a zemou). Predstava reality je iba oblečením, ktoré si sami volíme a obliekame. Oblečte si novú realitu, ktorej súčasti si skombinujete tak, aby ste sa stali harmonickou ľudskou bytosťou, schopnou využiť svoj potenciál pre svoj plán. Váš potenciál sa ukrýva vo vašom vnímaní piatich hlavných oblastí života, piatich premien energií, ktoré sú vo vzájomnom súvise:

Dnes už vieme, že nie je cestou navštevovať liečiteľov a terapeutou, príp. si kupovať drahé prípravky a homeopatiká. Musíme zmeniť seba a to čo nás priamo ovplyvňuje (bezprostredné okolie, strava…), teda to, čo je dôvodom problémov v nás. Ísť touto cestou Vám pomôže MAGING live.