Človek aUniverzum

Stále si ešte neviete zodpovedať otázku odkiaľ ste prišli, prečo ste tu a kam idete?

Otvoríme Vám okná poznania dokorán a vy sa budete môcť pozrieť na svet a na seba z perspektívy Univerza. Využite zákony univerza pre vedomé tvorenie  svojho  života – Maging in Universe.

Súlad s jednotou Univerza Vám prinesie všetko, čo potrebujete. Vnútri v nás sa odohráva niečo ako prúdenie kozmických transcendentálnych síl. My však tieto sily tečúce cez nás nevyužívame. Telo a myseľ je cestou ako prelomiť bariéry. Naša neschopnosť využívať túto silu pramení z toho, že sme nedosiahli plnej kontroly nad svojou mysľou.