Psychické príčiny ochorení tela

Liečenie je so správnymi nástrojmi a znalosťami hračkou. V každom z nás sa vo vnútri skrýva liečiteľ, ktorý sa sám reguluje a normálne nepotrebuje žiadnu pomoc z vonka. Táto sebaregulácia tela je ale ovplyvňovaná našim životným štýlom: vplyvy životného prostredia, potlačené emócie, konflikty, stravovanie a.t.ď. oslabujú naše telo. Nakoniec komunikuje naša podvedomá časť s nami tým, že spôsobí nepríjemnosti, bolesť a trápenie.

Choroba slúži ako volanie po zmene a opravách v životnej orientácii. V každej chorobe sa skrýva posolstvo, ktoré nás navádza na cestu, ako môžeme znuvu vyzdravieť a byť vitálni. Namiesto permanentného skúšania krátkodobých riešení cez symptomatickú liečbu, by sme mali hľadať odpovede na nasledovné otázky: Čo si vyžaduje viac pozornosti v mojom živote? Ktoré lekcie sa mám z toho naučiť? V akých vzoroch ešte stále zostávam zaseknutý/á?

Pôvod ochorení fyzického tela nie je v externom prostredí. Prestaňme obviňovať život a iných ľudí za naše problémy. Miestom, kde je možné všetko dať do poriadku je vlastná myseľ. Myšlienky a slová, ktoré často nevedomky opakovane používame vytvárajú náš zajtrajšok. Ak chceme radostný život, musíme sa zaoberať radostnými myšlienkami. Všetko, čo vyšleme v duchu alebo slovne sa vráti k nám v podobnej forme. Terajšie myšlienkové vzorce utvárajú naše predošlé skúsenosti. A sila týchto terajších myšlienok a slov vytvára našu budúcu skutočnosť. Vnútorný konflikt vytvorený negatívnymi myšlienkovými vzorcami (hnev, vina, zlosť, strach) je dôvodom ochorení tela. Symptómy sú len vonkajším účinkom potreby, napr.:

Hnev = nákazy, zápaly

Zlosť = nádory, rakovina

Vina = bolesť, úrazy