Deti ako manažéri zmien sveta

Správa sa Vaše dieťa príliš nápadne? Je veľmi aktívne a ťažko ho dostanete pod kontrolu? Ste už na pochybách, lebo žiadne klasické výchovné metódy nefungujú? Veľa dnešných detí je „iných“.  Pôvodné metódy výchovy a vzdelávania sa príliš málo zaoberajú týmito „netypickými“ modelmi správania. Chceme rodičov sprevádzať na ich ceste výchovy, ako si vybudovať spoločný rodinný život a týmto deťom pritom dať priestor, ktorý pre svoj rozvoj potrebujú. Naučíte sa podporovať individuálne potreby svojich detí s láskou a rešpektom, aby mohli rozvíjať svoj potenciál a nenechať ich stať sa „obeťou“ silne normovanej spoločnosti a skostnateného vzdelávacieho systému – Maging-children