„Pravda je vo všetkom, ale láska je všetko!“

Sri Chinmoy
„v piatich premenách energie života – v práci, doma, v univerze, vo vzťahoch a so sebou samým – žiť v harmónii a láske“

Ľudia dnes už vedia, že nie je riešením navštevovať  v prípade problémov či choroby liečiteľov a terapeutov alebo si kupovať drahé prípravky a homeopatiká. Riešením je zmeniť to čo, čo je dôvodom problémov v nás.

Ísť touto cestou Vám pomôže MAGING guide.

Život je cesta. Cesta je vývoj a ten je procesom. Aby tento proces bol produktívny, je potrebné vyvážiť pôsobenie všetkých oblastí života v harmónii človeka medzi nebom a zemou. Výsledkom je harmonický cyklus vzájomnej podpory jednotlivých životných oblastí. Takto zharmonizované žitie je najlepším spôsobom ako využiť naplno svoj životný potenciál.

Žiť v súlade so svojim životným plánom – MAGING live.

Maging v piatich elementoch

Teória piatich premien energií pomáha porozumieť prirodzeným zmenám odohrávajúcim sa všade okolo nás a ich vplyvom na nás. Pochopiť a využiť tento dynamický proces vzťahov a zmien sa snažili už starodávny doktori a filozofi východu, študujúc prírodu determinovali univerzálne princípy existencie. Tieto sú aplikovateľné tak na ľudské telo a jeho zdravie ako aj na harmonické žitie v súlade s princípmi stvorenia. Teória piatich typov energie je výsledkom dlhodobého sledovania týchto princípov. Je definovaná produktívnym a regulačným cyklom vzťahov medzi jednotlivými energiami, ktoré sú popisované symbolikou piatich prvkov. Týmito elementami sú drevo, oheň, zem, kov a voda. Orientálni filozofi ich odpozorovali ako elementárne charakteristiky prirodzeného života.

O mne…

Môj osobný príbeh

Už v mladosti som dokázala vyciťovať energie ostatných ľudí. To som nevedome využívala ako dodatočný zdroj informácií. Astrálne cestovanie, ktoré sa mi dialo akosi mimovoľne, no pravidelne, som vedome potláčala, lebo som nevedela, čo od toho môžem očakávať. Vtedy ešte nebola k dispozícii literatúra, ktorá by mi to vysvetlila. Rodičov som stratila vo veku, keď som ešte nebola na to pripravená. Mama mala ťažkú mozgovú porážku a ostala ochrnutá na pol tela, bez obnovy reči. Otec mi krátko na to umrel na rakovinu. Vtedy som sa začala zaujímať o to, čo je po smrti.

Kľúčovým bodom zlomu bola moja autonehoda. Boli tam tri svetelné bytosti, ktoré dozreli na to, aby sme s dcérkou z totálne zdemolovaného auta vyšli zdravé a celé. Potom nasledoval presun ťažiska z ľavej do pravej mozgovej hemisféry. Zanechala som kariéru a dobre platené manažérske miesto a začala sa venovať rodine a záľubám. Uvedomila som si, že si nespomínam na svoje detstvo a snažila som sa rôznymi metódami prísť tomu na koreň. Sebapoznávanie ma doviedlo k mnohým duchovným učiteľom. Po nadobúdaní stále nových a nových (zabudnutých) schopností som začala uvažovať ako ich využiť aj pre ostatných. Absolvovala som iniciačný proces počas mojich ciest a stretnutí po svete a začala som počúvať usmernenia svojho vyššieho ja. Z pôvodného zamerania na tvorbu dizajnu interiérov a exteriérov s použitím princípov feng shui som sa postupne v kontakte s mojimi klientami a ich osobnými príbehmi stala „sprievodkyňou hľadajúcich ľudí“, čo ma priviedlo (počúvaním vnútorného volania, vedením vyššieho ja a mojich mnohých sprevádzajúcich bytostí v múdrosti) k podpore ľudí pri snahe očistiť sa od záťaží, zdravotných a psychických problémov a spoznať svoju vnútornú silu a pravdu. Tieto princípy sa stali kľúčom ku všetkému, čo robím, či už je to tvorba priestoru alebo koučovanie.

Moje poslanie

Som presvedčená, že žijeme na zemi, aby sme sa zo života tešili a mohli si ho užívať. Nachádzame sa vo fáze dejín, v ktorej je ľudská bytosť vystavená enormnému stresu. Výsledok je možné vidieť: množstvo ochorení na rakovinu, syndróm vyhorenie, syndróm chronickej únavy. Sme konfrontovaní so stále častejšími zmenami: ekonomická kríza, prírodné katastrofy…

Naučiť sa znova zdravo žiť a vyrovnať sa so stresom a zmenami, nájsť svoj vnútorný zdroj sily je kľúčom k otvoreniu sa pravde a prekonaniu psychických a emocionálnych problémov oveľa rýchlejšie a ľahšie. Kým bude pre Vás Vaše problémy riešiť niekto iný, nič sa nepriučíte a ostanete obeťou vlastnej ignorácie a zbavovania sa zodpovednosti. Teraz je ten najlepší čas pre účinnú akciu, aby ste aj v budúcnosti boli v najlepšej forme a zdraví. Pomocou jednoduchých techník Vám ukážem, ako môžete okamžite začať s procesom sebaliečenia a ako môžete zmeniť a ovplyvniť svoju budúcnosť.

„Ak ste hladný po odpovediach a pravde, nenasýtim Vás tým, že vám dám informácie, ale naučím Vás zabezpečiť si dostatok obživy teraz aj v budúcnosti tým, že Vás naučím spojiť sa so svojím vlastným zdrojom pravdy a odpovede si potom ulovíte v sebe sami.“

V láske

ZuZana