Centering

Centering je metóda, ako prebudiť celý Váš potenciál a získať vládu nad svojím životom. Rozšírením vedomia môžete potom:

 • zlepšiť svoje schopnosti
 • objaviť svoj talent
 • dosiahnuť úspech a finančnú istotu
 • mať lepšie zdravie a vzťahy

Byť centrovaný znamená cítiť sa v rovnováhe – myseľ a telo sú pokojné a bdelé. Centrovaným sa človek stáva, keď si rozpomenie na  všetky aspekty seba samého – telo, myseľ, duša a pripustí si svoj životný zámer.

Centrovanie je riešenie.

Väčšinu času sa stretávaš s ostatnými ľuďmi, ale po celú dobu so sebou samým. Ako sa pripravuješ na tieto stretnutia, má veľký vplyv na ich výsledky. A vedieť, ako ísť do svojho centra, je rozhodujúcim faktorom pri stretnutí sa s vlastnými potrebami – a zároveň rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy s tými, s ktorými sa stretávame na ceste.

Ak si vo svojom centre, znamená to cítiť sa vyrovnaný – váš dych plynie hladko, myseľ, telo je pokojné a bdelé, adaptuje sa na situáciu. Centrovanie plodí jasnosť, jasnosť privoláva odvahu a odvaha vedie po ceste správneho konania.

Centrovanie sa deje, keď si pamätáš a pripúšťaš rôzne aspekty seba – telo, myseľ a zámer sa prirodzene prerozdelí, čo umožní zamerať všetky svoje schopnosti na to, čo potrebujete alebo chcete dosiahnuť.

Ak ste vycentrovaní, to čo ste doteraz trénovali mentálne al. psychicky, sa bude objavovať spontánne. A ak si to dobre natrénujete, centrovanie vám ponúka riešenie, ktoré budete potrebovať v každom okamihu svojho života.

Centrovanie je riešenie – či už pracujete v bežnom kancelárskom prostredí, prevádzkujete malé firmy, zabezpečujete chod domácnosti, alebo meníte svoj život, „podnikať správne kroky“ je veľmi náročné. Tieto požiadavky vyžadujú „schopnosť rýchlej odozvy“, ktorá vám umožní zvládnuť problémy v pokoji, rovnováhe a čestne.

Možnosti trénovania:

• Poznanie seba a svojich potrieb

• Dychové cvičenia a harmonický pohyb (Tai Chi, Chi Kong, joga, tanec)

• Kroky k zdravému životu

Radiestézia

Atmosféra, ktorá nás obklopuje je preniknutá množstvom rôznych žiarení a polí (prirodzených a technických), ktorým je človek vystavený. Rozpoznať  a lokalizovať žiarenia, ich účinok na človeka, zvieratá a rastliny, odrušiť geopatogénne pole je dôležité pre zdravie a pohodlie človeka.

Využitím prírodnej energie je možné pomocou tzv. „prútika“ nie len objaviť elektromagnetické siete zeme a geopatogénne zóny ale aj diagnostikovať chorobu, objaviť skrytý predmet, ložisko vody a pod..

Z hľadiska umiestnenia stavieb, obytných priestorov, záhradných prvkov a iných objektov je dôležité určiť miesto tak, aby rovnováha medzi zemským a kozmickým žiarením, homogenita biopriestoru nebola porušená rôznymi geologickými defektmi alebo silnými pásmovými žiareniami Zeme a elektrosmogom.

Základné informácie

Ak kupujete pozemok, dom, byt, inú nehnuteľnosť alebo už túto vlastníte a máte ťažko riešiteľné chronické problémy, tak by ste mali vedieť, že môžu byť spôsobené s geopatogénnymi zónami alebo inými externými vplyvmi súvisiacimi s týmto miestom.

Goomantia, radiestézia a stavebná biológia.

Mnohým staviteľom  už nie je dnes jedno, aký má geologický potenciál pozemok, na ktorom by mal stáť váš budúci dom. Aby sa zabránilo dlhodobým rizikám, nechajte si preveriť svoj pozemok. Na základe výkresu plánu bude Váš budúci projekt, miesto na spanie a oddych, pracovné miesto a pod. na ideálnom mieste. Na základe mojej prútikárskej praxe, špeciálnych znalostí geomantie a feng shui a „šiesteho zmyslu“, mám isté výhody pri správnom posúdení a umiestnení Vašich plánov.

Prečo geomantia?

Environmentálne tlaky sa prudko zvýšili, alergie sú častejšie, chronické ochorenia majú rastúcu tendenciu. Konvenčná medicína nie je schopná dostatočne pomôcť, pretože človek ešte stále nie je stále je vnímaná ako celostne. Riešia sa symptómy ale nie príčiny, ktoré väčšinou ani nie sú zisťované.

Geomantická práca práve tu začína: Vo fáze regenerácie (spánku), by človek nemal byť vystavený zaťaženiu. Tieto zaťaženia môžu byť geobiologickej povahy (vodné žily, poruchy podložia, sieťové systémy), ale aj technické rušenia, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť. Geomantia poukazuje na Zem ako na prirodzený organizmus, v ktorom sú všetky živé bytosti spojené. Zistenia Geomantie ohľadne vyžarovania materiálov, účinkov tvarov a rozmerov, je možné dobre použiť v zariaďovaní interiérov a exteriérov tak, aby sa energicky optimalizoval priestor.

Čo je radiestézia?

Je to schopnosť ľudí, prostredníctvom nástrojov, ako je napr. virgula alebo špeciálnej senzoriky, vypovedať o energoinformačných poliach.  Pritom je celé telo bio-kybernetickým meracím orgánom, pričom je tu potrebné veľké množstvo energie. Radiestetické pole sa nazýva miesto, na ktorom sú prostredníctvom virgule alebo kyvadlo pozorované príznaky v rukách prútikára. Ďalšie názvy pre takéto miesta sú: silové pole, dráždivý pás, zóna, rušivá zóna, geopatogénna zóna, atď. To môže byť v závislosti od individuálnej citlivosti, viesť k vážnym zdravotným problémom. Pri priemernej dobe spánku medzi 6 – 10 hodín trávime v týchto miestach asi jednu tretinu svojho života.

Geobiologický rozbor:

Zmapovanie vonkajších vplyvov ktoré môžu narušiť homogenitu biopriestoru, pocit komfortu, prípadne spôsobiť aj problémy.

Geologické defekty: geologické zlomy a anomálie, podzemné pramene, spodná voda, gama žiarenia

Pásmové žiarenie: hartman, cury, ley, sv. Juraj,

Technické žiarenie: elektrosmog, Striedavé magnetické pole, elektromagnetické vlny, Elektrické DC pole

Iné miestne vplyvy:

• Rádioaktivita

• Radón

• zvukové vlny (zvuku šíreného vzduchom)

• toxíny, znečisťujúce látky, huby, baktérie, plesne, kvasinky …

• Duchovné štruktúry

Feng shui

Každá vec, každý živý tvor, každá myšlienka a každý pocit sú vo vzťahu ku všetkému ostatnému. Na tomto prastarom poznaní je založené umenie feng shui. Doslovný preklad feng shui je „vietor a voda“ – alebo jednoducho povedané prírodné prostredie.

Všetky živé bytosti – ľudia, zem, vesmír – sú prepojené kozmickou energiou „ČCHI“. Čchi je neviditeľný tok energie, ktorý cirkuluje zemou i nebom a prináša životodarnú silu.

Cieľom feng shui je udržiavanie harmónie a rovnováhy vo vesmíre i v prírode.

Feng shui nás môže naučiť vytvárať vo svojom živote nielen vyvážený, príjemný priestor, v ktorom sa nám bude dobre bývať, ale naučí nás žiť v celkovej harmónii so svetom, s blízkym okolím, v partnerskom vzťahu a so sebou samým. Pomôže nám pri udržiavaní fyzického aj duševného zdravia, duševnej pohody, cesty k zdraviu a harmónii.

Teória piatich premien energií pomáha porozumieť prirodzeným zmenám odohrávajúcim sa všade okolo nás a ich vplyvom na nás.  Pochopiť a viužiť tento dynamický proces vzťahov a zmien sa snažili starodávny doktory a fylozofy východu, študujúc prírodu determinovali univerzálne princípy existencie. Tieto sú aplikovatelné tak na ľudské telo a jeho zdravie ako aj na harmonické žitie v súlade s týmito princípami. Teória piatich typov energie je výsledkom ich dlhodobého sledovania. Je definovaná produknývnym a regulačným cyklom vzťahov medzi jednotlivými energiami, ktoré sú popisované kvalitami piatich prvkov. (podstránka 18 – miesto kde sú grafy cyklov). Týmito elementami sú drevo, oheň, zem, kov a voda. Orientálni fylozofy ich odpozorovali ako elementárne charakteristiky prírodného života.

Ja – Rozvoj – Koučing – Kreativita

 • drevo
 • zelená
 • zlosť, flustrácia
 • kreativita
 • trpezlivosť
 • svaly, nechty, šlachy
 • beh
 • kyslé
 • hore
 • vietor
 • východ
 • jar
 • ráno
 • vidieť
 • slziť
 • oko
 • pečeň, žlčník
 • pravá časť tváre
 • napnutý

Práca – Poslanie – Zdieľanie – Energia

 • Oheň
 • Červená
 • Hystéria, túžba
 • Smútok
 • Zvedavosť, presvedčenie
 • Duševná sloboda, pokoj
 • Tepny
 • Čítať
 • Spáleny
 • Horký
 • Von (od stredu)
 • Horúčosť
 • Juh
 • Leto
 • Obed
 • Pot
 • Hovoriť
 • Pohyb krvy
 • Jazyk
 • Srdce, tenké črevo
 • Čelo
 • zaplavený

Bývanie –  Okolie – Design – Umenie

 • zem
 • žltá
 • fanatizmus
 • premýšľat (mudrovať)
 • nápomocnosť
 • starostlivosť, rozvážnosť
 • väzivo, mäso
 • myslieť
 • voňavý
 • bez pohybu
 • vlhko
 • stred
 • prechodné obdobie
 • slyny
 • chuť
 • prevoz, extrakcia
 • pery
 • žalúdok, slezina
 • nos
 • pohybujúci

Univerzum – Človek – Telo – Zdravie

 • kov
 • biela
 • egoizmus, vášeň
 • starosti o budúcnosť
 • veľkorysosť
 • nezištnosť
 • koža, ochlpenie
 • ležať
 • prenikavý
 • štipľavý
 • dole
 • sucho
 • západ
 • jeseň
 • večer
 • vlhkosť v pľúcach
 • cítiť vône
 • nosné dierky
 • pľúca, hrubé črevo
 • ľavá strana tváre
 • povrchový

Vzťahy – Rodina – Deti – Harmónia

 • voda
 • čierna
 • túžba po moci
 • strach
 • neohrozenosť, sila vôle
 • múdrosť
 • kosti, vlasy
 • stáť
 • zastupujúci (verwesend)
 • slaný
 • dovnútra
 • chlad
 • sever
 • zima
 • noc
 • moč, výlučky
 • počuť
 • uši
 • obličky, močový mechúr
 • brada
 • hlboký

Čínska medicína používa tieto princípy ako diagnostický model pre analyzovanie interakcií častí tela a vedomia a súvislostí so zdravím človeka. My tieto vzťahy rovnakým spôsobom aplikujeme na súvislosti medzi životnými oblasťami a harmóniou života človeka (well being). Pre inšpiráciu poslúži tabuľka charakteristík piatich elementov.

Maging v 5 životných premenách

Naša realita je alegóriou Platónovej jaskyne: Narodením vstupujeme do trojrozmerného priestoru, ktorý je možné z pohľadu celistvosti univerza popísať ako obmedzený priestor, kde spolu s ostatnými ľudskými bytosťami žijeme akoby v jaskyni s tlmeným svetlom, ktorého zdrojom je oheň (slnko). Sami sa obmedzujeme len na priestor jaskyne, pretože netušíme (zabudli sme), že existujú priestory a dimenzie mimo ňu. Už od detstva máme okovy a reťaze na nohách a na krku a preto sa nemôžeme hýbať a sme schopní pozerať sa iba priamo pred seba. V tej jaskyni je síce tunel vedúci do svetla, ale ten je za chrbtom a my o jeho existencii vôbec netušíme. Za našim chrbtom v jaskyni plápolá oheň. Medzi ohňom a vami sa nachádzajú ostatní ľudia. Ako sa ľudia po okolí prechádzajú a nosia rôzne predmety. Niektorí hovoria a iný ostávajú ticho. Vy ale nevidíte týchto ľudí, lebo vaše reťaze vám bránia otáčať sa., vidíte iba ich tiene, ktoré vrhá svetlo ohňa na stenu jaskyne pred vami. Keby ste sa spolu s ostatnými rozprávali, popísali by ste ich ako skutočné veci a skutočných ľudí. Mysleli by ste, že ozvena je hlasom týchto tieňov. Aké ťažké by pre vás bolo odrazu odhodiť okovy a reťaze a otočiť sa k východu z jaskyne, kde žiari jasné svetlo? A všetko by zrazu bolo inak, ako sa po celý váš doterajší život javilo. Tá cesta k východu je ťažká, ale je cieľom vášho života. Ak cítite potrebu absolvovať túto cestu so sprievodcom, tak ste si ho práve pritiahli. Vaše vnútorné rozhodnutie odhodiť okovy a uvidieť skutočnú krásu univerza vás priviedlo k čítaniu týchto riadkov. Jaskyňa je svetom, ktorý nazývame realitou. Maging je cesta von ku kráľovstvu vedomia, na ktorej vás z láskou radi sprevádzame.

Už od prvých dní života našu realitu ovplyvňujú všetky tie veci z jaskyne, ktorých obraz vidíme. Sú to naši blízki, naša práca, náš domov, náš vlastný obraz v zrkadle. Osvetlením týchto aspektov svetlom a pohľadom na život za hranicami jaskyne sa stávame harmonicky žijúcou všetky oblasti života v súlade so sebou samým a univerzom (medzi nebom a zemou). Predstava reality je iba oblečením, ktoré si sami volíme a obliekame. Oblečte si novú realitu, ktorej súčasti si skombinujete tak, aby ste sa stali harmonickou ľudskou bytosťou, schopnou využiť svoj potenciál pre svoj plán. Váš potenciál sa ukrýva vo vašom vnímaní piatich hlavných oblastí života, piatich premien energií, ktoré sú vo vzájomnom súvise:

Dnes už vieme, že nie je cestou navštevovať liečiteľov a terapeutou, príp. si kupovať drahé prípravky a homeopatiká. Musíme zmeniť seba a to čo nás priamo ovplyvňuje (bezprostredné okolie, strava…), teda to, čo je dôvodom problémov v nás. Ísť touto cestou Vám pomôže MAGING live.