Radiestézia

Atmosféra, ktorá nás obklopuje je preniknutá množstvom rôznych žiarení a polí (prirodzených a technických), ktorým je človek vystavený. Rozpoznať  a lokalizovať žiarenia, ich účinok na človeka, zvieratá a rastliny, odrušiť geopatogénne pole je dôležité pre zdravie a pohodlie človeka.

Využitím prírodnej energie je možné pomocou tzv. „prútika“ nie len objaviť elektromagnetické siete zeme a geopatogénne zóny ale aj diagnostikovať chorobu, objaviť skrytý predmet, ložisko vody a pod..

Z hľadiska umiestnenia stavieb, obytných priestorov, záhradných prvkov a iných objektov je dôležité určiť miesto tak, aby rovnováha medzi zemským a kozmickým žiarením, homogenita biopriestoru nebola porušená rôznymi geologickými defektmi alebo silnými pásmovými žiareniami Zeme a elektrosmogom.

Základné informácie

Ak kupujete pozemok, dom, byt, inú nehnuteľnosť alebo už túto vlastníte a máte ťažko riešiteľné chronické problémy, tak by ste mali vedieť, že môžu byť spôsobené s geopatogénnymi zónami alebo inými externými vplyvmi súvisiacimi s týmto miestom.

Goomantia, radiestézia a stavebná biológia.

Mnohým staviteľom  už nie je dnes jedno, aký má geologický potenciál pozemok, na ktorom by mal stáť váš budúci dom. Aby sa zabránilo dlhodobým rizikám, nechajte si preveriť svoj pozemok. Na základe výkresu plánu bude Váš budúci projekt, miesto na spanie a oddych, pracovné miesto a pod. na ideálnom mieste. Na základe mojej prútikárskej praxe, špeciálnych znalostí geomantie a feng shui a „šiesteho zmyslu“, mám isté výhody pri správnom posúdení a umiestnení Vašich plánov.

Prečo geomantia?

Environmentálne tlaky sa prudko zvýšili, alergie sú častejšie, chronické ochorenia majú rastúcu tendenciu. Konvenčná medicína nie je schopná dostatočne pomôcť, pretože človek ešte stále nie je stále je vnímaná ako celostne. Riešia sa symptómy ale nie príčiny, ktoré väčšinou ani nie sú zisťované.

Geomantická práca práve tu začína: Vo fáze regenerácie (spánku), by človek nemal byť vystavený zaťaženiu. Tieto zaťaženia môžu byť geobiologickej povahy (vodné žily, poruchy podložia, sieťové systémy), ale aj technické rušenia, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť. Geomantia poukazuje na Zem ako na prirodzený organizmus, v ktorom sú všetky živé bytosti spojené. Zistenia Geomantie ohľadne vyžarovania materiálov, účinkov tvarov a rozmerov, je možné dobre použiť v zariaďovaní interiérov a exteriérov tak, aby sa energicky optimalizoval priestor.

Čo je radiestézia?

Je to schopnosť ľudí, prostredníctvom nástrojov, ako je napr. virgula alebo špeciálnej senzoriky, vypovedať o energoinformačných poliach.  Pritom je celé telo bio-kybernetickým meracím orgánom, pričom je tu potrebné veľké množstvo energie. Radiestetické pole sa nazýva miesto, na ktorom sú prostredníctvom virgule alebo kyvadlo pozorované príznaky v rukách prútikára. Ďalšie názvy pre takéto miesta sú: silové pole, dráždivý pás, zóna, rušivá zóna, geopatogénna zóna, atď. To môže byť v závislosti od individuálnej citlivosti, viesť k vážnym zdravotným problémom. Pri priemernej dobe spánku medzi 6 – 10 hodín trávime v týchto miestach asi jednu tretinu svojho života.

Geobiologický rozbor:

Zmapovanie vonkajších vplyvov ktoré môžu narušiť homogenitu biopriestoru, pocit komfortu, prípadne spôsobiť aj problémy.

Geologické defekty: geologické zlomy a anomálie, podzemné pramene, spodná voda, gama žiarenia

Pásmové žiarenie: hartman, cury, ley, sv. Juraj,

Technické žiarenie: elektrosmog, Striedavé magnetické pole, elektromagnetické vlny, Elektrické DC pole

Iné miestne vplyvy:

• Rádioaktivita

• Radón

• zvukové vlny (zvuku šíreného vzduchom)

• toxíny, znečisťujúce látky, huby, baktérie, plesne, kvasinky …

• Duchovné štruktúry