Čo a kto nám riadi život?

Sila podvedomia a jeho schopnosť programovať nám život

Telo a jeho konanie je programovateľné ako počítač. To čo je skutočné, je vedomie, ktoré je schopné ho programovať. Je ako režísér filmu, ktorý vo filne aj hrá hlavnú rolu. Bohužiaľ sme sa tak stotožnili s rolou, že prežívame šetky scény ako skutočnosť.

Denne robíme rozhodnutia a voľby, často si nie sme vedomí, že ich robíme podvedome. Často sa pýtame: “ Prečo som povedal alebo zareagoval takto?” Každý sa z času na čas pýta: “ Prečo sa mi toto deje, prečo práve mne?”, “Čo som komu spravil, že sa mi prihodilo toto?” Odpovede na všetky otázky ležia v našom vnútri. Lebo my sme oveľa viac ako mozog vo fyzickom tele, sme oveľa viac ako naše vedomé ja.večná snaha o šťastie, ktoré sa nám zdá nedostihnuteľné a ak, tak iba na krátky moment. Neuvedomujeme si, že byť šťastným natrvalo znamená, nebyť závislým na vonkajších podnetoch. Nie sme obeťami osudu ani zlovôle ostatných. Život si riadime sami a vo väčšine prípadov bohužiaľ nie vedome. Táto pravda sa zakladá na východiskách, že:

 1. sme večnou bytosťou, ktorá má mnoho životov a tak má možnosť nazrieť do svojej duše alebo do záznamov. Potom dáva zmysel, že ak jedna skúsenosť mala s vami veľmi silné negatívne emocionálne spojenie a emócie neboli zmazané z pamäte, môžu sa prejaviť na podobnej situácii v tomto živote, alebo, keď niečo spustí ich pamäť, môžu spôsobiť, že bude k nám priťahovať ich pôsobenie v tomto živote.
 2. naše vedomie má 3 časti:
  • vedomú, ktorá je našim egom, to hodnotí a kontroluje a využíva naše denné skúsenosti,
  • podvedomú, tá ktorej nie sme si vedomí, zaznamenáva naše slová a skúsenosti. Toto podvedomie nehodnotí, iba prehráva stále získané a uložené programy, modely, presvedčenie (myšlienky, skúsenosti a emócie) znova a znova, aby nás upovedomilo, čo vedomie už dávno zabudlo,
  • nevedomú, s ktorou nemáme priame spojenie, ale toto nadvedomie nás kontaktuje prostredníctvom intuície a pocitov a dáva nám signály, čo je pre nás dobré a čo nie je. Je to naše super vedomie, naše Vyššie ja. Toto Vyššie ja pozná naše spirituálne ciele a je vždy s nami, vedie nás na našej ceste, ticho nám našepkáva a osvetľuje nám cestu, ktorej sme si alebo nie sme si vedomí.

Kľúčom k riešeniu problémov je vyčistenie a spracovanie emocionálnych a duševných blokov, negatívnych presvedčení a programov v spojení s negatívnymi zážitkami (disharmonické energie). Tieto nám prekážajú v pohybe vpred a vyjadrení samého seba v najlepšom potenciály tohto života. A v ďalšej fáze nám spôsobujú zdravotné a psychické problémy. Nehovoriac o tom, že ovplyvňujú oblasť, s ktorou má dnes problém snáď každý, teda naše medziľudské vzťahy. Treba začať pátrať a chápať mentálne a emocionálne bloky, ktoré môžu vážne útočiť a ohraničovať naše sebavyjadrenie v živote. Vina, nízke sebahodnotenie, sebatrestanie, závislosť, sebaobmedzovanie a mnoho ďalších. Chcieť vyčistiť negatívne energie, podvedomé bloky a emocionálne balasty z minulých, prítomného ale aj budúcich životov, pomôcť si tak vo večnom hľadaní šťastia, harmónie, prosperity a spirituálneho rozvoja, je začiatkom nie však zárukou úspechu. Iba ak sme si vedomí toho, čo chceme naozaj zmeniť, až vtedy môžeme prijať skutočné vnútorné rozhodnutie. Na tomto rozhodnutí stojí a padá úspech čistenia na duševnej a fyzickej úrovni. Na duševnej úrovni je potom už veľmi jednoduché urobiť čistenie s pomocou Vyššieho ja. Toto supervedomie je totiž vždy s nami a pripravené urobiť všetko, čo je pre nás v ten moment vhodné a dôležité. Dôležité z vyššieho pohľadu, ako je naše ego.

Vyústenie v podobe potreby zmien a transformácie nášho života na seba nedá dlho čakať.

V podvedomí človeka sa dajú identifikovať aspekty, ktoré blokujú človeka alebo sabotujú jeho schopnosť postupovať vpred. Zosúladením vedomých a nevedomých spomienok sa podporí uvoľnenie a odstránenie negatívnych emócií a prekážok. Je na človeku, aby sa cítil motivovaný, vnímal všetky procesy, ktoré sa v ňom a okolo neho prejavujú, prijal ich a začal meniť svoj život. Niekto, ako jeho sprievodca mu môže pomôcť nájsť cestu ako to urobiť a podporiť ho v realizovaní jeho želaní. A potom sa s človekom udeje to, čo sa stane, keď sa húsenica zmení na motýľa. Každý sa môže vyslobodiť, roztiahnuť krídla a zažívať život z vyššej perspektívy.

Takto si v praktickom živote môžete pomôcť:

 • pri relationship problemsppproblémoch vo vzťahoch issues with parents, family, partners, peers s rodičmi, deťmi, partnerom, kolegom, šéfom, priateľmi
 • primental stress, anxiety, phobias psychickom strese, strachu, fóbiách a traumách
 • pri emocionálnych ťažkostiach, hneve, zlosti aemotional difficulties – depression, anger, etc. v depresii
 • pri pociteabuse zneužitia, nedocenenia, nízkej sebahodnote
 • pri pocite potreby sebatrestania alebo sebevražedných myšlienkachself-punishment and sabotage
 • pri problémoch s dosahovaním cieľov a úspechusuccessˇUIÚuúspec
 • feel like you keep going round in circles or having the same old problems – releasing limiting decisionskeď sa cítite ako v bludnom kruhu alebo sa stretávate stále znova s rovnakými problémami commitment issues etc., etc., the list really goes on anda pod..

Zoznam by mohol pokračovať do nekonečna, tak ako je nekonečne rôznorodý život každého z nás.

Mnohý ľudia stále nedokážu naplno rozvinúť svoj potenciál. Potenciál s ktorým prišli na tento svet so všetkými veľkolepými plánmi prežiť život naplno. Postupne však naberali presvedčenia okolia (rodičia, priatelia, spoločnosť a pod.), vytvárali si rôzne filtre na vnímanie skutočnosti prostredníctvom svojich ale aj cudzích zážitkov alebo sa pod vplyvom traumatických zážitkov zablokovali. To všetko a mnohé ešte hlbšie príčiny potom brzdia to centrálne svetlo, ktoré sa chce cez nás prejaviť. A práve tieto často nevedomé bloky a programy nám mnohým spôsobujú neschopnosť ísť svojou cestou plnohodnotného harmonického života.

Naše fungovanie v tomto zmysle by sa dalo vysvetliť na symbolike, keď si ľudí predstavíme ako počítače. Ukladáme všetky spomienky a zážitky, myšlienky a pocity v našej vedomej pamäti. Vedomie ukladá informácie za informáciami. Ukladá všetky dáta. Musíme teda pravidelne defragmentovať náš počítač, aby fungoval rýchlo a spoľahlivo. Je logické, že potrebujeme z času na čas nejakú cestu, aby sme niektoré z uložených informácií ,z týchto dát uložili do záložnej pamäte podvedomia. Robíme to najmä s negatívnymi emóciami. A predpokladáme, že keď na to nemyslíme, je to už za nami. Ukladanie do záložnej pamäte je potrebné. Potom môžeme potrebné informácie zo záložného zdroja znovu použiť, v prípade potreby tak, že ich spustí nejaký spúšťač. Niektoré z týchto založených programov nám slúžia. Napríklad keď sa naučíme šoférovať, po čase už nemusíme rozmýšľať nad každým čiastkovým krokom, no šoférujeme automaticky. Niektoré záložné programy nám však riadia život v negatívnom smere. To sú práve situácie, ktoré nevieme ovplyvniť aj keď sa s odstupom pozastavíme nad tým, prečo sme vlastne tak reagovali. V tej chvíli sa totiž spustil program z podvedomia a my sme boli presvedčení, že je to správne, aj keď sme práve niekomu ubližovali alebo vykonali niečo, na čo nie je človek práve hrdý. Mali by sme teda byť niečo ako dobrí programátori, ktorí analyzujú stav (život), určia jasne programové požiadavky (čo chcú od života), potreby čistenia, vymazania negatívnych programov a umožnia nové programovanie (naplnenie podvedomia pozitívnymi informáciami, myšlienkami). Táto schopnosť pracovať so svojim vedomím je tak našou cestou k vyliečeniu.

Našim právom a neobjavenou schopnosťou je totiž:

 • odstránenie blokád, prekážok, negatívnych programov, vzorov a presvedčení, ktoré nepriaznivo vplývajú na priebeh nášho života,
 • prekonanie deštruktívnych energií a ich transformovanie na program úspechu,
 • zmena programov podvedomia a starých vzorov pomocou správneho nasadenia pozitívnych myšlienkových foriem,
 • používanie intuície pre prijímanie správnych a pre nás vhodných rozhodnutí,
 • objavenie problémových oblastí vo našom tele a ich korigovanie,
 • samoliečenie a životný úspech pomocou vizualizácie,
 • premena stresu a strachu na vnútornú silu a radosť zo života.

Už staré civilizácie ako Egypťania, stredoamerické národy, Indovia a mnohé ďalšie boli presvedčené, že realita a historické epochy nevyhnutne nasledujú v cyklickom alebo špirálovitom slede. V týchto cykloch sa vyvíja aj ľudské vedomie. No a teraz sa nachádzame v skokovej fáze tohto cyklu. Sme na okraji ďalšej špirály. Tak ako deti, ktoré celé týždne rastú iba pomaly a potom odrazu v priebehu niekoľkých dní akoby zázrakom vyrastú zo všetkých topánok aj nohavíc. Tak aj naše vedomie je teraz zázračne otvorené nepredstaviteľnému rozšíreniu. Iba mu musíme dopriať príjem živín, tak ako deťom v období rastu, aj nášmu vedomiu. A živinami sú mu nie len takéto informácie, ale predovšetkým čas strávený tu a teraz s vlastnou dušou v centre svojej bytosti. Jednoducho každý sám so sebou bez myšlienok na to čo bolo alebo čo bude a predsa spojený s celým stvorením a všetkými časmi. Tam nájde každý svoje zabudnuté schopnosti a potenciál. Prajem Vám pri tom veľa úspechov.