Psychické príčiny ochorení tela

Liečenie je so správnymi nástrojmi a znalosťami hračkou. V každom z nás sa vo vnútri skrýva liečiteľ, ktorý sa sám reguluje a normálne nepotrebuje žiadnu pomoc z vonka. Táto sebaregulácia tela je ale ovplyvňovaná našim životným štýlom: vplyvy životného prostredia, potlačené emócie, konflikty, stravovanie a.t.ď. oslabujú naše telo. Nakoniec komunikuje naša podvedomá časť s nami tým, že spôsobí nepríjemnosti, bolesť a trápenie.

Choroba slúži ako volanie po zmene a opravách v životnej orientácii. V každej chorobe sa skrýva posolstvo, ktoré nás navádza na cestu, ako môžeme znuvu vyzdravieť a byť vitálni. Namiesto permanentného skúšania krátkodobých riešení cez symptomatickú liečbu, by sme mali hľadať odpovede na nasledovné otázky: Čo si vyžaduje viac pozornosti v mojom živote? Ktoré lekcie sa mám z toho naučiť? V akých vzoroch ešte stále zostávam zaseknutý/á?

Pôvod ochorení fyzického tela nie je v externom prostredí. Prestaňme obviňovať život a iných ľudí za naše problémy. Miestom, kde je možné všetko dať do poriadku je vlastná myseľ. Myšlienky a slová, ktoré často nevedomky opakovane používame vytvárajú náš zajtrajšok. Ak chceme radostný život, musíme sa zaoberať radostnými myšlienkami. Všetko, čo vyšleme v duchu alebo slovne sa vráti k nám v podobnej forme. Terajšie myšlienkové vzorce utvárajú naše predošlé skúsenosti. A sila týchto terajších myšlienok a slov vytvára našu budúcu skutočnosť. Vnútorný konflikt vytvorený negatívnymi myšlienkovými vzorcami (hnev, vina, zlosť, strach) je dôvodom ochorení tela. Symptómy sú len vonkajším účinkom potreby, napr.:

Hnev = nákazy, zápaly

Zlosť = nádory, rakovina

Vina = bolesť, úrazy

Čo a kto nám riadi život?

Sila podvedomia a jeho schopnosť programovať nám život

Telo a jeho konanie je programovateľné ako počítač. To čo je skutočné, je vedomie, ktoré je schopné ho programovať. Je ako režísér filmu, ktorý vo filne aj hrá hlavnú rolu. Bohužiaľ sme sa tak stotožnili s rolou, že prežívame šetky scény ako skutočnosť.

Denne robíme rozhodnutia a voľby, často si nie sme vedomí, že ich robíme podvedome. Často sa pýtame: “ Prečo som povedal alebo zareagoval takto?” Každý sa z času na čas pýta: “ Prečo sa mi toto deje, prečo práve mne?”, “Čo som komu spravil, že sa mi prihodilo toto?” Odpovede na všetky otázky ležia v našom vnútri. Lebo my sme oveľa viac ako mozog vo fyzickom tele, sme oveľa viac ako naše vedomé ja.večná snaha o šťastie, ktoré sa nám zdá nedostihnuteľné a ak, tak iba na krátky moment. Neuvedomujeme si, že byť šťastným natrvalo znamená, nebyť závislým na vonkajších podnetoch. Nie sme obeťami osudu ani zlovôle ostatných. Život si riadime sami a vo väčšine prípadov bohužiaľ nie vedome. Táto pravda sa zakladá na východiskách, že:

 1. sme večnou bytosťou, ktorá má mnoho životov a tak má možnosť nazrieť do svojej duše alebo do záznamov. Potom dáva zmysel, že ak jedna skúsenosť mala s vami veľmi silné negatívne emocionálne spojenie a emócie neboli zmazané z pamäte, môžu sa prejaviť na podobnej situácii v tomto živote, alebo, keď niečo spustí ich pamäť, môžu spôsobiť, že bude k nám priťahovať ich pôsobenie v tomto živote.
 2. naše vedomie má 3 časti:
  • vedomú, ktorá je našim egom, to hodnotí a kontroluje a využíva naše denné skúsenosti,
  • podvedomú, tá ktorej nie sme si vedomí, zaznamenáva naše slová a skúsenosti. Toto podvedomie nehodnotí, iba prehráva stále získané a uložené programy, modely, presvedčenie (myšlienky, skúsenosti a emócie) znova a znova, aby nás upovedomilo, čo vedomie už dávno zabudlo,
  • nevedomú, s ktorou nemáme priame spojenie, ale toto nadvedomie nás kontaktuje prostredníctvom intuície a pocitov a dáva nám signály, čo je pre nás dobré a čo nie je. Je to naše super vedomie, naše Vyššie ja. Toto Vyššie ja pozná naše spirituálne ciele a je vždy s nami, vedie nás na našej ceste, ticho nám našepkáva a osvetľuje nám cestu, ktorej sme si alebo nie sme si vedomí.

Kľúčom k riešeniu problémov je vyčistenie a spracovanie emocionálnych a duševných blokov, negatívnych presvedčení a programov v spojení s negatívnymi zážitkami (disharmonické energie). Tieto nám prekážajú v pohybe vpred a vyjadrení samého seba v najlepšom potenciály tohto života. A v ďalšej fáze nám spôsobujú zdravotné a psychické problémy. Nehovoriac o tom, že ovplyvňujú oblasť, s ktorou má dnes problém snáď každý, teda naše medziľudské vzťahy. Treba začať pátrať a chápať mentálne a emocionálne bloky, ktoré môžu vážne útočiť a ohraničovať naše sebavyjadrenie v živote. Vina, nízke sebahodnotenie, sebatrestanie, závislosť, sebaobmedzovanie a mnoho ďalších. Chcieť vyčistiť negatívne energie, podvedomé bloky a emocionálne balasty z minulých, prítomného ale aj budúcich životov, pomôcť si tak vo večnom hľadaní šťastia, harmónie, prosperity a spirituálneho rozvoja, je začiatkom nie však zárukou úspechu. Iba ak sme si vedomí toho, čo chceme naozaj zmeniť, až vtedy môžeme prijať skutočné vnútorné rozhodnutie. Na tomto rozhodnutí stojí a padá úspech čistenia na duševnej a fyzickej úrovni. Na duševnej úrovni je potom už veľmi jednoduché urobiť čistenie s pomocou Vyššieho ja. Toto supervedomie je totiž vždy s nami a pripravené urobiť všetko, čo je pre nás v ten moment vhodné a dôležité. Dôležité z vyššieho pohľadu, ako je naše ego.

Vyústenie v podobe potreby zmien a transformácie nášho života na seba nedá dlho čakať.

V podvedomí človeka sa dajú identifikovať aspekty, ktoré blokujú človeka alebo sabotujú jeho schopnosť postupovať vpred. Zosúladením vedomých a nevedomých spomienok sa podporí uvoľnenie a odstránenie negatívnych emócií a prekážok. Je na človeku, aby sa cítil motivovaný, vnímal všetky procesy, ktoré sa v ňom a okolo neho prejavujú, prijal ich a začal meniť svoj život. Niekto, ako jeho sprievodca mu môže pomôcť nájsť cestu ako to urobiť a podporiť ho v realizovaní jeho želaní. A potom sa s človekom udeje to, čo sa stane, keď sa húsenica zmení na motýľa. Každý sa môže vyslobodiť, roztiahnuť krídla a zažívať život z vyššej perspektívy.

Takto si v praktickom živote môžete pomôcť:

 • pri relationship problemsppproblémoch vo vzťahoch issues with parents, family, partners, peers s rodičmi, deťmi, partnerom, kolegom, šéfom, priateľmi
 • primental stress, anxiety, phobias psychickom strese, strachu, fóbiách a traumách
 • pri emocionálnych ťažkostiach, hneve, zlosti aemotional difficulties – depression, anger, etc. v depresii
 • pri pociteabuse zneužitia, nedocenenia, nízkej sebahodnote
 • pri pocite potreby sebatrestania alebo sebevražedných myšlienkachself-punishment and sabotage
 • pri problémoch s dosahovaním cieľov a úspechusuccessˇUIÚuúspec
 • feel like you keep going round in circles or having the same old problems – releasing limiting decisionskeď sa cítite ako v bludnom kruhu alebo sa stretávate stále znova s rovnakými problémami commitment issues etc., etc., the list really goes on anda pod..

Zoznam by mohol pokračovať do nekonečna, tak ako je nekonečne rôznorodý život každého z nás.

Mnohý ľudia stále nedokážu naplno rozvinúť svoj potenciál. Potenciál s ktorým prišli na tento svet so všetkými veľkolepými plánmi prežiť život naplno. Postupne však naberali presvedčenia okolia (rodičia, priatelia, spoločnosť a pod.), vytvárali si rôzne filtre na vnímanie skutočnosti prostredníctvom svojich ale aj cudzích zážitkov alebo sa pod vplyvom traumatických zážitkov zablokovali. To všetko a mnohé ešte hlbšie príčiny potom brzdia to centrálne svetlo, ktoré sa chce cez nás prejaviť. A práve tieto často nevedomé bloky a programy nám mnohým spôsobujú neschopnosť ísť svojou cestou plnohodnotného harmonického života.

Naše fungovanie v tomto zmysle by sa dalo vysvetliť na symbolike, keď si ľudí predstavíme ako počítače. Ukladáme všetky spomienky a zážitky, myšlienky a pocity v našej vedomej pamäti. Vedomie ukladá informácie za informáciami. Ukladá všetky dáta. Musíme teda pravidelne defragmentovať náš počítač, aby fungoval rýchlo a spoľahlivo. Je logické, že potrebujeme z času na čas nejakú cestu, aby sme niektoré z uložených informácií ,z týchto dát uložili do záložnej pamäte podvedomia. Robíme to najmä s negatívnymi emóciami. A predpokladáme, že keď na to nemyslíme, je to už za nami. Ukladanie do záložnej pamäte je potrebné. Potom môžeme potrebné informácie zo záložného zdroja znovu použiť, v prípade potreby tak, že ich spustí nejaký spúšťač. Niektoré z týchto založených programov nám slúžia. Napríklad keď sa naučíme šoférovať, po čase už nemusíme rozmýšľať nad každým čiastkovým krokom, no šoférujeme aicky. Niektoré záložné programy nám však riadia život v negatívnom smere. To sú práve situácie, ktoré nevieme ovplyvniť aj keď sa s odstupom pozastavíme nad tým, prečo sme vlastne tak reagovali. V tej chvíli sa totiž spustil program z podvedomia a my sme boli presvedčení, že je to správne, aj keď sme práve niekomu ubližovali alebo vykonali niečo, na čo nie je človek práve hrdý. Mali by sme teda byť niečo ako dobrí programátori, ktorí analyzujú stav (život), určia jasne programové požiadavky (čo chcú od života), potreby čistenia, vymazania negatívnych programov a umožnia nové programovanie (naplnenie podvedomia pozitívnymi informáciami, myšlienkami). Táto schopnosť pracovať so svojim vedomím je tak našou cestou k vyliečeniu.

Našim právom a neobjavenou schopnosťou je totiž:

 • odstránenie blokád, prekážok, negatívnych programov, vzorov a presvedčení, ktoré nepriaznivo vplývajú na priebeh nášho života,
 • prekonanie deštruktívnych energií a ich transformovanie na program úspechu,
 • zmena programov podvedomia a starých vzorov pomocou správneho nasadenia pozitívnych myšlienkových foriem,
 • používanie intuície pre prijímanie správnych a pre nás vhodných rozhodnutí,
 • objavenie problémových oblastí vo našom tele a ich korigovanie,
 • samoliečenie a životný úspech pomocou vizualizácie,
 • premena stresu a strachu na vnútornú silu a radosť zo života.

Už staré civilizácie ako Egypťania, stredoamerické národy, Indovia a mnohé ďalšie boli presvedčené, že realita a historické epochy nevyhnutne nasledujú v cyklickom alebo špirálovitom slede. V týchto cykloch sa vyvíja aj ľudské vedomie. No a teraz sa nachádzame v skokovej fáze tohto cyklu. Sme na okraji ďalšej špirály. Tak ako deti, ktoré celé týždne rastú iba pomaly a potom odrazu v priebehu niekoľkých dní akoby zázrakom vyrastú zo všetkých topánok aj nohavíc. Tak aj naše vedomie je teraz zázračne otvorené nepredstaviteľnému rozšíreniu. Iba mu musíme dopriať príjem živín, tak ako deťom v období rastu, aj nášmu vedomiu. A živinami sú mu nie len takéto informácie, ale predovšetkým čas strávený tu a teraz s vlastnou dušou v centre svojej bytosti. Jednoducho každý sám so sebou bez myšlienok na to čo bolo alebo čo bude a predsa spojený s celým stvorením a všetkými časmi. Tam nájde každý svoje zabudnuté schopnosti a potenciál. Prajem Vám pri tom veľa úspechov.

Škola Života

Malí podnikatelia menia svet

Cieľom iniciatívy je implementácia systematického a integrovaného programu na podporu kompetencií a cieleného rozvoja osobnosti detí tak,  aby sa stali úspešnými manažérmi vlastného života.

Témy:

– Rozvoj osobnosti – necháme narásť Vašim deťom krídla

– Žiť podľa hodnôt a pôsobiť ako vzor – intenzívne zapojenie rodičov do rozvojového konceptu

– Rovnováha tela a duše – poskytneme deťom priestor pre pohyb a kreativitu vo svojej prirodzenosti

– Využitie univerzálnych zákonov pre úspešný život – pretože to najlepšie, čo v súčasnej dobe môžeme našim deťom poskytnúť, je výchova podporujúca rozvoj samostatnej  osobnosti

– Poslanie stať sa manažérom vlastného života, svoj život riadiť a nie sa podriaďovať

– Vytvoriť vzťah založený na vzájomnej dôvere –  naučiť deti rýchlo sa prispôsobiť zmenám

Škola pre podnikavcov budúcnosti

Ciele školy života

Pod heslom „Malí podnikavci menia svet“ si deti osvojujú hodnoty, postoje,  kompetencie a schopnosti, ktoré z nich modelujú samostatných a aktívnych tvorcov svojho vlastného života – manažérov svojho vlastného života.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s úspešnými osobnosťami spoznávajú deti vzory v rôznych oblastiach života. Pracovná orientácia sa formuje vďaka autentickému sprostredkovaniu rôznych druhov povolaní už v predškolskom veku, samozrejme  prihliadajúc na vek dieťaťa.

Škola s celodennou starostlivosťou

Čo ponúka:

– Vaše dieťa dostane vzdelanie, ktoré ho pripraví na výzvy budúcnosti

– Lepší prístup k Vášmu dieťaťu

– Ušetrenie nákladov na doučovanie

– Žiadny stres s domácimi úlohami a učením

Škola života je registrovaná ako verejnoprospešné združenie.

Pedagogický koncept školy života pre podnikavcov budúcnosti je k dispozícii pre záujemcov o založenie takejto školy kdekoľvek.

Jedinečná je spoločná starostlivosť rodičov a pedagógov o deti už v predškolskom veku. Prvou fázou projektu je starostlivosť o deti od predškolskom veku až po 4. ročník základnej školy. Ďalšou  fázou je starostlivosť o deti na druhom a vyššom stupni.

Charakteristika:

– viacjazyčnosť, multikulturálnosť, otvorenosť svetu, rešpekt a tolerancia

– popri ročníkových tímoch, existujú aj vekovo zmiešané skupiny, vytvorené na základe schopností a výkonu detí

– ľahšie zvládanie učiva vďaka kreativite,  prežívaniu a pohybu

– rozvoj kompetencií prostredníctvom praktického vyučovania – na báze úspešného kompetenčného modelu

– rozvoj sociálnych kompetencií a osobnosti

– zodpovednosť a vlastná organizácia učenia vďaka jasným učebným cieľom, sebareflexie, ako aj skupinovému a individuálnemu pedagogickému coachingu

– cieľavedomá podpora nadania vďaka možnosti voľného výberu tém projektov, či už kreatívnych alebo  pohybových

– individuálny coaching, zohľadnenie individuálnych potrieb dieťaťa (preferencie vnímania, problémy s učením, vykonáva sa pravidelné vyhodnocovanie, stanovovanie a kontrola plnenia cieľov a opatrení, prípadne ich nové nastavenie)

– podporná diagnostika umožňuje individuálny rozvojový plán každého dieťaťa

Materská škola pre deti od troch rokov

Aby sa zabezpečila optimálna starostlivosť, bude v prvej fáze prijatých max. 30 detí.

Plynulý prechod detí z materskej školy na základnú školu podporíme vytvorením učebných skupín detí vo veku od 4 – 8 rokov na základe ich osobnostného potenciálu. Tak sa deti naučia presne toľko, koľko im dovoľuje ich stupeň vývoja. Zamedzí sa preceňovaniu a podceňovaniu.

Základná škola – 1. Stupeň (1.-4. trieda)

V prvej fáze max. 70 žiakov, tak aby sa docielila optimálna starostlivosť.

Plynulý prechod detí z materskej školy na základnú školu podporíme vytvorením učebných skupín detí vo veku od 4 – 8 rokov na základe ich osobnostného potenciálu. Tak sa deti naučia presne toľko, koľko im dovoľuje  ich stupeň vývoja. Zamedzí sa preceňovaniu a podceňovaniu.

Základná škola – 2. Stupeň (5.-8. trieda)

Pre možnosť prihlásiť svoje dieťa prípadne deti do Školy života (škôlka a základná škola nás kontaktujte! Poradíme Vám, kde vo Vašom okolí nájdete školu uplatňujúcu uvedené princípy.

Úloha rodičov

Rodičia sú do vývojového konceptu naplno zapojení. Hneď po nástupe detí majú  možnosť vzdelávať sa ako byť správnym coachom a oporou svojmu dieťaťu.

Rodičom sprostredkujeme dôležité poznatky a metódy, aby mohli aktívne podporovať schopnosti a učebné aktivity dieťaťa v materskej škole a v škole.

Popritom je však dôležité, aby rodičia rozpoznali vlastný potenciál a pracovali na jeho rozvoji. Medzi rodičmi a školou nastáva súčinnosť aktivít v prospech dieťaťa. Coachovia detí sa s rodičmi pravidelne zhovárajú o výkone a prosperovaní žiaka.

Vzdelávanie rodičov:

– Ponúkame semináre pre rodičov podľa veku a stupňa vývinu dieťaťa

– Rodičia sa zúčastňujú stretnutí rodičov, kde majú možnosť výmeny informácii

– Osobný coach Vášho dieťaťa Vám je neustále k dispozícii ako partner a  sprostredkovateľ, zvlášť v prípade problémov.

FIT DETI

Škola a škôlka pre deti znamená novú fázu života. V tejto situácii deti však nemusia byť nepripravené! Existuje veľa hier, ktoré podporujú kľúčové a sociálne zručnosti, koncentráciu a pamäť, presné videnie a počúvanie, spoznávanie možností tela. Nie len u dospelých sa stále viac stávajú kľúčovými zručnosti, takzvané „soft skills“. Potrebuje ich každý, kto chce vychádzať dobre sám so sebou a s ostatnými. Schopnosť pracovať v tíme, zvládať svoje emócie, prijímať rozhodnutia, formulovať, byť flexibilný a tak ďalej, sú základné z nich, ktoré pôsobia pozitívne pri vytváraní medziľudských vzťahov a pri sebapresadení. Tieto zručnosti môžu byť posilnené už v detstve: vnímať seba samého, vedome vnímať ostatných a rešpektovať ich potreby, nájsť si pozíciu v jednaní s ostatnými, byť schopný riešiť konfliktné situácie.

V tomto programe budú deti robiť veľa vecí pod jednou strechou (umelecké práce, hudba, tanec, spev, divadlo, cvičenie, joga, …), ktoré budú na tieto schopnosti zamerané. Aktivity budú podporovať ich kreativitu. Do programu sú začlenené rôzne hry a relaxačné techniky tak, aby sa deti vedeli lepšie vyjadrovať (svoje emócie, pocity) za podpory ich vizuálneho, sluchového a hmatového vnímania.

Trénujem deti prostredníctvom hier: v Brain-trainig cvičeniach (jednoduché cvičenie z kineziológie),vo vnímaní priestoru z Motopedagogiky, v koordinácii a v ďalších vybraných cvičeniach z Pedagogiky hrou.

Mozog, telo a duša detí sa dostanú do súladu a do formy prostredníctvom cvičení, relaxu, zvukmi špeciálnych nástrojov a ďalšími harmonizačnými cvičeniami. Deti spoznajú svoje pocity a naučia sa vyjadrovať tvorivým spôsobom!

Workschop má 10 častí, pričom vždy dve časti majú ťažisko v jednej z týchto piatich oblastí:

 1. Schopnosti, zručnosti – podpora koncentrácie, kreativity a sociálnej inteligencie:
 • práca v tíme
 • zvládanie a vyjadrenie emócií
 • terapia smiechom
 • výroba predmetov
 1. Relax a zvládanie stresu – autogénny tréning, kineziológia, relaxačné cvičenia:
 • odstránenie stresu
 • podpora sebavedomia a sebapoznávanie
 • techniky uvoľnenia a dýchania
 • masáže
 1. Pohyb a sebavyjadrenie – tanec, detská joga, tai-či, či-kung:
 • Sebapoznávanie
 • koordinácia v priestore
 • spontánny pohyb
 • zameranie na krvný a energetický obeh
 1. Hudba a zvuky – bubnovanie, rytmus, zvukové nástroje:
 • sluchové, vizuálne a hmatové vyjadrovania sa
 • kreatívne vytváranie hudobných sekvencií
 • hra na hudobných nástrojoch
 • terapia zvukom
 1. Zdravý životný štýl – zdravé jedlo, pitie, varenie, programovanie vody
 • vzťah k prírode a okoliu
 • vzťah k vlastnému telu
 • prístup k prijímaniu živín
 • očista tela

Učíme sa využívať fantáziu v improvizácii, hre, voľnom pohybe, učíme sa motorickým zručnostiam, kontrole tela, pohyblivosti, muzikalite a kreativite a mnohým ďalším kvalitám pre lepšie zvládanie života – FIT PRE ŽIVOT: FANTÁZIA – INTEGRITA – TALENT.

každý týždeň jedno stretnutie cca 1,5 h

Trvanie jedného modulu: 10 týždňov

 1. Stres a koncentrácia

V programe sa deti naučia prostredníctvom cvičení, ako sa stres prejavuje a ako sa vysporiadať s emóciami (strach, hnev …). Deti dostanú typy ako zaobchádzať so stresom pomocou relaxačných a motivačných techník. Tieto cvičenia pomáhajú dieťaťu v škole, pri športe a podporujú vzťahy s rodičmi a priateľmi. Deťom sa prebúdzajú skryté sily a schopnosť udržať koncentráciu a vytrvalosť.

Náš mozog má dve hemisféry, jedna je pre analytické myslenie, druhá je zodpovedná za našu tvorivosť. Stáva sa, že obe hemisféry nespolupracujú optimálne (to je často mylne diagnostikované ako dislexia), alebo že má dieťa tendenciu pracovať iba na jednej strane mozgu (väčšina úloh v škole je zameraných na ľavú mozgovú hemisféru). Cvičenie budú zamerané aj na vysporiadanie sa s únavou, nervozitou a nedostatkom koncentrácie.

Ďalšie riešené témy sú: organizácia pracovného miesta, využitie času a rozdelenie si úloh.

Každé dieťa je niekedy nesústredené. Napríklad, keď je unavené, nepozorné, necíti sa pohodlne, alebo má proste iba zlý deň – ale to sa týka aj nás dospelých, nie?

 1. Bubnovanie

Spoločné bubnovanie a veľa zábavy. Ide o to hravo sa ponoriť do sveta rytmu, načúvať jeden druhému, učiť sa o rôznych zvukových nástrojoch za pomoci piesní, tancov a príbehov. To rozvíja a podporuje tvorivosť detí. Na rôznych typoch bubnov sa deti učia jednoduché rytmy a hranie príslušnou technikou. Ťažiskom je tu radosť z hudby a interakcie v skupine. S rôznymi nástrojmi z celého sveta objavujú deti rôzne tóny a rytmy. Jednoduché rytmické bubnovanie hravou formou podporuje schopnosť sústrediť sa, kreativitu, koordináciu tela s povedomím.

Je to stretnutie so zvukom a rytmom. Hravou formou deti objavujú bohatý svet bicích nástrojov a veľa sa dozvedia o bubnoch a rôznych technikách hrania, spievajú piesne, vymýšľajú si vlastnú hudbu, zažijú silný sociálny efekt spoločného muzicírovania.

 1. Detská joga a Tai-či

Pohyb v pripravenom prostredí, ktoré vyhovuje potrebám detí: jóga, tai-či, či-kung, terapia smiechom. Hravou formou sa vcítime do globálneho sveta jogy, tai-či a či-kungu. Deti sa tu hravo učia vedomejšie vnímať svoje telo prostredníctvom cvičenia tela, dychových cvičení a relaxácie. Zvyšuje sa tak aj ich koncentrácia. To vedie k dobrému telesnému pocitu, podporuje všetky zmysly, zvyšuje výkonnosť a pomáha k zdravej sebaúcte.

V detskej joge, tai-či a či-kungu je to samozrejme živšie než u dospelých. Vytvárame fantastické svety, príbehy a pohybujeme sa v nich. S radosťou cvičíme v príbehoch o zvieratách, nájdeme cestu do ticha, učíme sa uvoľniť a zažiť skvelý pocit zo spoznávania nášho tela. Nosnou časťou je joga, v ktorej cvičíme v tradícii „hatha jogy (ásany, dychové cvičenia, relaxácie).

Deti sú vtiahnuté do deja a cvičia prirodzene.

Vieš …

… ako reve lev?

… kto stále stojí na jednej nohe ako strom?

… ako sa gúľa ježko?

… sa roztočiť ako kolotoč?

… ako skáče žaba?

Hravo a zábavne sa približujeme jednotlivým pozíciám, necháme vstúpiť ticho,

aby sme mohli pocítiť dych a počúvame príbehy, ktoré nás inšpirujú k pohybu.

Joga pre deti je zábavná a poskytuje veľa radosti. Detská joga je veľmi

temperamentná, všestranná, dobrodružná a vzrušujúca, zosúlaďuje

telo, myseľ a dušu – dobrodružstvo plné pohybu a relaxácie:

 • oslovuje všetky zmysly,
 • zvyšuje sa koncentrácia,
 • podporuje rovnováhu,
 • zlepšuje motoriku,
 • dieťa sa naučí vedome dýchať,
 • posilňuje sebaúctu a sebadôveru.

Po cvičení sa deti vždy posilnia zdravou desiatou, ovocím, zeleninou

v biokvalite a čajom alebo vodou.

 1. Tanec

Učíme sa kruhové tance, tancujeme voľne po miestnosti, učíme sa počúvať hudbu a jej frázovanie, rozširujeme obzory pohybu prostredníctvom štruktúrovanej tanečnej improvizácie. Táto časť programu sa orientuje na radosť z pohybu a tvorivosť. Pohyb v pripravenom prostredí, ktoré vyhovuje potrebám detí: tanec, balansovanie, spev, rytmus, smiech.. Kým budú deti so mnou behať lesom a lúkami, stretávať víly, trpaslíkov, princezné a kráľov, budú spoznávať kvality a vlastnosti pohybu jednotlivých postáv a príbehov. Preháňame každý svoj pohybový výraz a dávame vizuálnym symbolom tanečnú kvalitu („vznášať sa ako víla, krívať ako starenka a pod.“). Výsledkom je, že príbehy sú rozprávané prostredníctvom pohybu a tanca. Tancujeme na hudbu a experimentujeme s rôznymi materiálmi v pohybe. Objavujeme naše vlastné telo, rozvíjame naše telo a zmysel pre priestor. Improvizujeme s pohybom – sám, vo dvojiciach aj v skupine, rozvíjame a rozširujeme repertoár nášho tanečného pohybu. V popredí je radosť z pohybu a objavovanie svojich vlastných možností.

 1. Zvuk

Počúvame príbeh, ktorý prevedieme spolu s deťmi za pomoci rôznych zvukových nástrojov na hudbu. Tu sa deti učia tvoriť prostredníctvom tónov a zvukov. Deti si skúšajú rôzne terapeutické zvukové nástroje pre intenzívne uvedomenie zvuku a relaxáciu. Pri počúvaní hudby tvoríme a vyjadrujeme hudbu vizuálne (kreslíme pocity z hudby). Učíme sa rozlišovať náladu počúvaných melódií a vyjadriť ju.

 1. Rytmus a pohyb

Pohybové hry, pesničky, hudobné príbehy a experimenty s hudobnými nástrojmi a špeciálne vybraným rytmickým materiálom obohacujú tvorivú skúsenosť detí. Deťmi budú na základe textov a melódií piesne tvorené hudobné príbehy v sprievode pohybov s využitím nástrojov. Deťom budú hravo objasnené základné hudobné pojmy. Experimentujeme s hudbou, hlasom, rečou, pohybom a rytmickým materiálom a tým rozvíjame svoje tvorivé schopnosti, zvyšujeme citlivosť svojich zmyslov a absolvujeme rôzne spoločné zážitky.

 1. Tvorivosť

Vyrobíme špeciálne diela za pomoci vybraných umeleckých techník. Každé dieťa bude navrhovať svoj vlastný predmet do svojej izby. Z rôznych materiálov môžu vyrobiť podložky pod poháre, svietniky, masážne loptičky, chrastítka, retiazky, brošne, náramky, lapač snov, rodostrom, tabuľky na dvere, obrazy, mapu pokladov a pod..

Cieľom je:

 • radosť z tvorenia,
 • zážitok fantázie,
 • cvičenie jemnej motoriky,
 • precítenie a práca s farbami.
 1. Relaxácia, autogénny tréning

V dnešnom svete, ktorý je hektický a kde sa tlak na výkon stále zvyšuje, je pre deti veľmi dôležité nájsť pokoj a relaxáciu aj v bežnom živote. Cestujeme prostredníctvom intenzívneho uvedomenia tela, uvoľnenia a relaxácie, dýchacích cvičení, do sveta zmyslov a príbehov fantázie s oázami pokoja. Hravou formou sa deti učia, ako používať relaxačné techniky v stresových situáciách a pre uľahčenie každodenného života. Pozitívnymi vyjadreniami – afirmáciami, podporujú deti svoj pozitívny prístup k sebe, ostatným a k životu.

To pomáha dieťaťu lepšie využiť svoje schopnosti a talenty. Hlavným cieľom je, cez relaxáciu udržať energie tela v toku alebo ich znova rozprúdiť. Pomáha to deťom nájsť svoju vnútornú silu, zvýšiť motiváciu a odolnosť voči stresu a tiež posilniť schopnosť sústrediť sa a sebavedomie.

 1. Životný štýl – Jedlo, pitie, pohyb

Učíme sa hravé varenie. V príjemnej atmosfére pripravíme spolu rôzne zdravé desiaty a varené recepty. Deti sa dozvedia, čo je pre ne vhodné a čomu sa naopak treba vyhýbať a prečo. Samozrejme, všetko budeme ochutnávať a ovoniavať. Všetkými zmyslami rozpoznávame jedlo a vedome prijímame jeho výživu.

Správne a dostatočné pitie je tiež dôležité pre zdravý život. Voda je dôležitá a my môžeme ovplyvniť aj jej kvalitu. Naučíme deti vodu piť a svojím prístupom ju aj pozitívne programovať.

Deti si vyskúšajú svoje zmysly – chuť, čuch a zrak a vycibria ich citlivosť. Každé dieťa má v sebe prirodzenú radosť. Túto radosť budeme spoločne objavovať aj v pozitívnom vzťahu k životnému prostrediu a svojmu telu.

 1. Sociálny kontakt

Skupina si vytvorí svoju vlastnú dynamiku a prostredníctvom rôznych cvičení aj vzájomnú dôveru. Cez vzájomné spoznávanie sa deti veľa dozvedia o sebe aj o ostatných a naučia sa vciťovať sa do druhých. Okrem toho je posilňovaná koncentrácia a tímové zručnosti detí prostredníctvom cielených aktivačných cvičení. Deti sa naučia rozumieť si a komunikovať a spoznávajú svoj vzťah k ostatným.

Transformácia – Nové vedomie

Neuvedomujeme si, že byť šťastným natrvalo znamená, nebyť závislým na vonkajších podnetoch. Nie sme obeťami osudu ani zlovôle ostatných. Život si riadime sami a vo väčšine prípadov bohužiaľ nie vedome. Na duševnej úrovni je veľmi jednoduché urobiť čistenie s pomocou Vyššieho ja. Toto supervedomie je totiž vždy s nami a pripravené urobbiť všetko, čo je pre nás v ten moment vhodné a dôležité. Kľúčom k riešeniu problémov je vyčistenie a spracovanie emocionálnych a duševných blokov, negatívnych presvdčení a programov v spojení s negatívnymi zážižkami. Tieto nám prekážajú v pohybe vpred a sebavyjadrení v najlepšom potenciále tohto života. V ďalšej fáze nám tieto bloky spôsobujú zdravotné a psychické problémy. Nehovoriac o tom, že ovplyvňujú oblasť, s ktorou má dnes problém snáď každý, teda naše medziľudské vzťahy.

Na mojich prednáškach, kurzoch a individuálnych stretnutiach s témou Transformácia ide o to, ako napomôct transformácii tela, duše a ducha. Piatkové prednášky sú ochutnávkou a súhrnnnou informáciou o tom, čo príde cez víkend.

Víkendové kurzy sú plné praktických skúseností, cvičení a meditácií pre čistenie, riešenie zdravotných a psychických problémov a sebaspoznávanie. Cieľom je aktivovanie spojenia každého účastníka so svojím vyšším Ja, svojím géniom a využitie clelého potenciálu pre ďalší život. Budem hovoriť aj o univerzálnych princípoch, v ktorých fungujeme a ako sa mení a transformuje všetko okolo nás a v nás.

Naučíte sa pomôcť si v živote:

 • Pri prijímaní správnych životných rozhodnutí
 • Pri problémoch vo vzťahoch s rodičmi, deťmi, partnerom, kolegom, šéfom, priateľmi
 • Pri psychickom strese, strachu, fóbiách a traumách
 • Pri emocionálnych ťažkostiach, hneve, zlosti a v depresii
 • Pri pocite zneužitia, nedocenenia, nízkej sebahodnote
 • Pri pocite potreby sebatrestania alebo sebevražedných myslienkach
 • Pri problémoch s dosahovaním cieľov a úspechu
 • Keď sa cítite ako v bludnom kruhu a stretávate sa stále znova s rovnakými problémami
 • Pri zdravotných problémoch aj závažných ochoreniach
 • Pri strate potencie (frigidite, impotencii)
 • Pri alergiách a záviaslostiach
 • Pri hľadaní svojho poslania a zmyslu života

Aktivity a cvičenia

 • Zdravotná a psychická analýza

Dostanete prehľadnú tabuľkou pre diagnostiku a liečenie.

 • Harmonizácia

Naučíte sa základné cvičenia, ako napríklad vyrovnanie čakier, vyrovnanie energetických tiel, harmonizácia energetického systému, podpora fyzických orgánov, zdvihnete si svoju životnú energiu, vitalitu i imunitu.

 • Čistenie čakier a stimulácia ich aktivity

Čakry ako súčasť nášho energetického systému sú základom prúdenia životnej energie. Keď je táto energia niekde zablokovaná, nemôžme sa prejaviť na všetkých úrovniach žitia. Tieto blokády identifikujeme a budeme pracovať na ich uvoľnení.

 • Integrácia súčastí vašej bytosti

Nie sme len fyzickým telom. Naša bytosť je podstatne viac. Keď ale všetky naše súčasti nie sú v kontakte a na pravom mieste, nie sme schpní žiť svoj plán. Ukotvime teda všetky naše časti a prepojme ich tak, aby boli v prirodzenom kontakte.

 • Aktivácia spojenia s vyšším Ja

Identifikujeme spôsob prejavu vašej intuície, reči vášho vyššieho Ja. Spoznáte sa so svojim vyšším vedomím, vaším géniom, ktorý nemá hranice. Je vašou centrálnou databázou všetkého, čo k životu potrebujete (vedieť, robiť, dostať…) Ja, ako váš sprievodca vám pomôžem nájsť cestu, ako to urobiť. A potom sa s vami začne diať to, čo sa stane, keď sa húsenica mení na motýľa – metamorfóza. Každý sa môže vyslobodiť, roztiahnuť krídla a zažívať život z vyššej perspektívy.

 • Čistenie blokov, prekážok, presvedčení a programov pomocou vyššieho Ja

V podvedomí človeka sa dajú identifikovať aspekty, ktoré blokujú človeka alebo sabotujú jeho schopnosť postupovať vpred. Zosúladením vedomých a nevedomých spomienok sa podporí uvoľnenie a odstránenie negatívnych emócií a prekážok. Doplníte si aj prvky v tele, ktoré vám chýbajú, zvýšite si vibrácie. Je na človeku, aby sa cítil motivovaný, vnímal všetky procesy, ktoré sa v ňom a okolo neho prejavujú, prijal ich a začal meniť svoj život.

 • Rozpamätanie a vyriešenie rodinných programov (Znovu narodenie, Polarizácia presvedčení získaných cez rodinných príslušníkov)

Pomocou holotropného dýchania sa dostanete do inej úrovne vedomia, v ktorej si spomeniete na to, čo ste pociťovali v dávno zabudnutej minulosti. Kľúčové momenty, ktoré vás vtedy negatívne ovplyvnili v ďalšom živote môžete takto spracovať a prekonať.

 • Spájanie ľavej a pravej mozgovej hemisféry

Je to predpoklad videnia širších súvislostí. Nie je veľa ľudí, ktorí to dokážu. Ale iba preto, že neboli na to naučení. Kurz je koncipovaný tak, že pri stálom striedaní potreby vnímania raz pravou, raz ľavou stranou mozgu sa nakoniec toto vibrovanie spojí v jeden prúd a cvicenim stimulujeme epifýzu ako spojovací nástroj.

 • Identifikácia skutočných túžob a želaní v súlade s Vašou cestou

Viete, čo skutočne chcete? Viete, čo je pre vás naozaj dôležité? Zistíte a potvdíte si to u svojho vyššieho Ja.

 • Práca na transformácií do pozitívneho stavu

Existuje 29 potrebných kvalít, ktoré v sebe človek nesie v rôznych kombináciách, aby mohol plniť svoju životnú úlohu. Zistíte, na ktorých kvalitách máte pracovať a čo máte pre to urobiť.

 • Aktivácia cesty k úspechu, šťastiu a harmónii

Aktívnou obrazotvornosťou v zmenenom stave vedomia a precítením výsledku sa dostanete na správny smer k splneniu vašich snov

Kostra seminaru: Transformacia ducha, duse a tela

 

 1. deň

Matrix – Ilúzia pravdy a ako sme sa stali

 • Ego
 • Programovanie
 • Telá
 • Čakry
 • Aura
 • Merkaba – svetelné telo

Zákony univerza a tvorivá sila v praxi

 • Zákon ducha
 • Príťažlivosť /Rezonancia
 • Polarita (dualita)
 • Kauzalita
 • Zrkadlenie
 • Protitlak
 • Vibrácia

Osobný navigačný systém pre každý deň

 • Kontakt s vyšším Ja

– Pocitový

– Pohybový

– Vibračný

– Znamenia a „náhody“

 • Aktivácia kontaktu a využívanie v bežnom živote

Liečenie cez vyššie Ja

– Negatívne presvedčenia

– Negatívne programy podvedomia

– Negatívne, disharmonické energie

– Bloky

– Negatívne motivácie

– Ako na to?

Čistenie ďalších prekážok

 • Čistenie programov z prenatálneho obdobia a z narodenia a detstva
 • Čistenie záťaží z predošlých pokolení
 • Čistenie strachu zo smrti

 

 1. deň
 • Psychické príčiny chorôb, ako nájsť skutočný dôvod

– Projekcia problémov na okolie

– Hmotné príčiny

– Duševné príčiny

– Duchovné príčiny

– Poruchy energo-informačného systému

– Choroby z nenávisti

 • Samoliečenie pre každého

– Test stavu a vlastných možností

– Prevzatie zodpovednosti a riešenie

 • Transformačný proces dnes a zajtra

– Prejavy

– Čo robiť

 • Transformačný vzostup – demoverzia pre Váa

– Uvedomenie, prebúdzanie

– Práca na sebe

– Vystúpenie zo systému

– Vstup do jednoty – Vzostup

– Transformácia ducha

– Transformácia duše

– Transformácia tela

– Globálna transformácia

– Urýchlenie hrubej karmy

– Urýchlenie jemno-hmotnej karmy

– Zmena myslenia/osobnosti

– Preprogramovanie

– Vízia

 • Koncepcia životnej rovnováhy

– 5 elementov života

– Produktívny a deštruktívny proces

– Póly bytosti

– Vedomie- Oheň

– Myseľ – Vzduch

– City – Voda

– Telo – Zem

 • Cesta ku šťastiu a harmónii

– Kvality pozitívneho stavu bytia

– Tvorivá  autohypnóza a vizualizácia

– Využitie tvorivej energie

– Práca so svetelným telom

A mnoho ďslších možností, ktoré budeme tvoriť spolu…