FIT DETI

Škola a škôlka pre deti znamená novú fázu života. V tejto situácii deti však nemusia byť nepripravené! Existuje veľa hier, ktoré podporujú kľúčové a sociálne zručnosti, koncentráciu a pamäť, presné videnie a počúvanie, spoznávanie možností tela. Nie len u dospelých sa stále viac stávajú kľúčovými zručnosti, takzvané „soft skills“. Potrebuje ich každý, kto chce vychádzať dobre sám so sebou a s ostatnými. Schopnosť pracovať v tíme, zvládať svoje emócie, prijímať rozhodnutia, formulovať, byť flexibilný a tak ďalej, sú základné z nich, ktoré pôsobia pozitívne pri vytváraní medziľudských vzťahov a pri sebapresadení. Tieto zručnosti môžu byť posilnené už v detstve: vnímať seba samého, vedome vnímať ostatných a rešpektovať ich potreby, nájsť si pozíciu v jednaní s ostatnými, byť schopný riešiť konfliktné situácie.

V tomto programe budú deti robiť veľa vecí pod jednou strechou (umelecké práce, hudba, tanec, spev, divadlo, cvičenie, joga, …), ktoré budú na tieto schopnosti zamerané. Aktivity budú podporovať ich kreativitu. Do programu sú začlenené rôzne hry a relaxačné techniky tak, aby sa deti vedeli lepšie vyjadrovať (svoje emócie, pocity) za podpory ich vizuálneho, sluchového a hmatového vnímania.

Trénujem deti prostredníctvom hier: v Brain-trainig cvičeniach (jednoduché cvičenie z kineziológie),vo vnímaní priestoru z Motopedagogiky, v koordinácii a v ďalších vybraných cvičeniach z Pedagogiky hrou.

Mozog, telo a duša detí sa dostanú do súladu a do formy prostredníctvom cvičení, relaxu, zvukmi špeciálnych nástrojov a ďalšími harmonizačnými cvičeniami. Deti spoznajú svoje pocity a naučia sa vyjadrovať tvorivým spôsobom!

Workschop má 10 častí, pričom vždy dve časti majú ťažisko v jednej z týchto piatich oblastí:

 1. Schopnosti, zručnosti – podpora koncentrácie, kreativity a sociálnej inteligencie:
 • práca v tíme
 • zvládanie a vyjadrenie emócií
 • terapia smiechom
 • výroba predmetov
 1. Relax a zvládanie stresu – autogénny tréning, kineziológia, relaxačné cvičenia:
 • odstránenie stresu
 • podpora sebavedomia a sebapoznávanie
 • techniky uvoľnenia a dýchania
 • masáže
 1. Pohyb a sebavyjadrenie – tanec, detská joga, tai-či, či-kung:
 • Sebapoznávanie
 • koordinácia v priestore
 • spontánny pohyb
 • zameranie na krvný a energetický obeh
 1. Hudba a zvuky – bubnovanie, rytmus, zvukové nástroje:
 • sluchové, vizuálne a hmatové vyjadrovania sa
 • kreatívne vytváranie hudobných sekvencií
 • hra na hudobných nástrojoch
 • terapia zvukom
 1. Zdravý životný štýl – zdravé jedlo, pitie, varenie, programovanie vody
 • vzťah k prírode a okoliu
 • vzťah k vlastnému telu
 • prístup k prijímaniu živín
 • očista tela

Učíme sa využívať fantáziu v improvizácii, hre, voľnom pohybe, učíme sa motorickým zručnostiam, kontrole tela, pohyblivosti, muzikalite a kreativite a mnohým ďalším kvalitám pre lepšie zvládanie života – FIT PRE ŽIVOT: FANTÁZIA – INTEGRITA – TALENT.

každý týždeň jedno stretnutie cca 1,5 h

Trvanie jedného modulu: 10 týždňov

 1. Stres a koncentrácia

V programe sa deti naučia prostredníctvom cvičení, ako sa stres prejavuje a ako sa vysporiadať s emóciami (strach, hnev …). Deti dostanú typy ako zaobchádzať so stresom pomocou relaxačných a motivačných techník. Tieto cvičenia pomáhajú dieťaťu v škole, pri športe a podporujú vzťahy s rodičmi a priateľmi. Deťom sa prebúdzajú skryté sily a schopnosť udržať koncentráciu a vytrvalosť.

Náš mozog má dve hemisféry, jedna je pre analytické myslenie, druhá je zodpovedná za našu tvorivosť. Stáva sa, že obe hemisféry nespolupracujú optimálne (to je často mylne diagnostikované ako dislexia), alebo že má dieťa tendenciu pracovať iba na jednej strane mozgu (väčšina úloh v škole je zameraných na ľavú mozgovú hemisféru). Cvičenie budú zamerané aj na vysporiadanie sa s únavou, nervozitou a nedostatkom koncentrácie.

Ďalšie riešené témy sú: organizácia pracovného miesta, využitie času a rozdelenie si úloh.

Každé dieťa je niekedy nesústredené. Napríklad, keď je unavené, nepozorné, necíti sa pohodlne, alebo má proste iba zlý deň – ale to sa týka aj nás dospelých, nie?

 1. Bubnovanie

Spoločné bubnovanie a veľa zábavy. Ide o to hravo sa ponoriť do sveta rytmu, načúvať jeden druhému, učiť sa o rôznych zvukových nástrojoch za pomoci piesní, tancov a príbehov. To rozvíja a podporuje tvorivosť detí. Na rôznych typoch bubnov sa deti učia jednoduché rytmy a hranie príslušnou technikou. Ťažiskom je tu radosť z hudby a interakcie v skupine. S rôznymi nástrojmi z celého sveta objavujú deti rôzne tóny a rytmy. Jednoduché rytmické bubnovanie hravou formou podporuje schopnosť sústrediť sa, kreativitu, koordináciu tela s povedomím.

Je to stretnutie so zvukom a rytmom. Hravou formou deti objavujú bohatý svet bicích nástrojov a veľa sa dozvedia o bubnoch a rôznych technikách hrania, spievajú piesne, vymýšľajú si vlastnú hudbu, zažijú silný sociálny efekt spoločného muzicírovania.

 1. Detská joga a Tai-či

Pohyb v pripravenom prostredí, ktoré vyhovuje potrebám detí: jóga, tai-či, či-kung, terapia smiechom. Hravou formou sa vcítime do globálneho sveta jogy, tai-či a či-kungu. Deti sa tu hravo učia vedomejšie vnímať svoje telo prostredníctvom cvičenia tela, dychových cvičení a relaxácie. Zvyšuje sa tak aj ich koncentrácia. To vedie k dobrému telesnému pocitu, podporuje všetky zmysly, zvyšuje výkonnosť a pomáha k zdravej sebaúcte.

V detskej joge, tai-či a či-kungu je to samozrejme živšie než u dospelých. Vytvárame fantastické svety, príbehy a pohybujeme sa v nich. S radosťou cvičíme v príbehoch o zvieratách, nájdeme cestu do ticha, učíme sa uvoľniť a zažiť skvelý pocit zo spoznávania nášho tela. Nosnou časťou je joga, v ktorej cvičíme v tradícii „hatha jogy (ásany, dychové cvičenia, relaxácie).

Deti sú vtiahnuté do deja a cvičia prirodzene.

Vieš …

… ako reve lev?

… kto stále stojí na jednej nohe ako strom?

… ako sa gúľa ježko?

… sa roztočiť ako kolotoč?

… ako skáče žaba?

Hravo a zábavne sa približujeme jednotlivým pozíciám, necháme vstúpiť ticho,

aby sme mohli pocítiť dych a počúvame príbehy, ktoré nás inšpirujú k pohybu.

Joga pre deti je zábavná a poskytuje veľa radosti. Detská joga je veľmi

temperamentná, všestranná, dobrodružná a vzrušujúca, zosúlaďuje

telo, myseľ a dušu – dobrodružstvo plné pohybu a relaxácie:

 • oslovuje všetky zmysly,
 • zvyšuje sa koncentrácia,
 • podporuje rovnováhu,
 • zlepšuje motoriku,
 • dieťa sa naučí vedome dýchať,
 • posilňuje sebaúctu a sebadôveru.

Po cvičení sa deti vždy posilnia zdravou desiatou, ovocím, zeleninou

v biokvalite a čajom alebo vodou.

 1. Tanec

Učíme sa kruhové tance, tancujeme voľne po miestnosti, učíme sa počúvať hudbu a jej frázovanie, rozširujeme obzory pohybu prostredníctvom štruktúrovanej tanečnej improvizácie. Táto časť programu sa orientuje na radosť z pohybu a tvorivosť. Pohyb v pripravenom prostredí, ktoré vyhovuje potrebám detí: tanec, balansovanie, spev, rytmus, smiech.. Kým budú deti so mnou behať lesom a lúkami, stretávať víly, trpaslíkov, princezné a kráľov, budú spoznávať kvality a vlastnosti pohybu jednotlivých postáv a príbehov. Preháňame každý svoj pohybový výraz a dávame vizuálnym symbolom tanečnú kvalitu („vznášať sa ako víla, krívať ako starenka a pod.“). Výsledkom je, že príbehy sú rozprávané prostredníctvom pohybu a tanca. Tancujeme na hudbu a experimentujeme s rôznymi materiálmi v pohybe. Objavujeme naše vlastné telo, rozvíjame naše telo a zmysel pre priestor. Improvizujeme s pohybom – sám, vo dvojiciach aj v skupine, rozvíjame a rozširujeme repertoár nášho tanečného pohybu. V popredí je radosť z pohybu a objavovanie svojich vlastných možností.

 1. Zvuk

Počúvame príbeh, ktorý prevedieme spolu s deťmi za pomoci rôznych zvukových nástrojov na hudbu. Tu sa deti učia tvoriť prostredníctvom tónov a zvukov. Deti si skúšajú rôzne terapeutické zvukové nástroje pre intenzívne uvedomenie zvuku a relaxáciu. Pri počúvaní hudby tvoríme a vyjadrujeme hudbu vizuálne (kreslíme pocity z hudby). Učíme sa rozlišovať náladu počúvaných melódií a vyjadriť ju.

 1. Rytmus a pohyb

Pohybové hry, pesničky, hudobné príbehy a experimenty s hudobnými nástrojmi a špeciálne vybraným rytmickým materiálom obohacujú tvorivú skúsenosť detí. Deťmi budú na základe textov a melódií piesne tvorené hudobné príbehy v sprievode pohybov s využitím nástrojov. Deťom budú hravo objasnené základné hudobné pojmy. Experimentujeme s hudbou, hlasom, rečou, pohybom a rytmickým materiálom a tým rozvíjame svoje tvorivé schopnosti, zvyšujeme citlivosť svojich zmyslov a absolvujeme rôzne spoločné zážitky.

 1. Tvorivosť

Vyrobíme špeciálne diela za pomoci vybraných umeleckých techník. Každé dieťa bude navrhovať svoj vlastný predmet do svojej izby. Z rôznych materiálov môžu vyrobiť podložky pod poháre, svietniky, masážne loptičky, chrastítka, retiazky, brošne, náramky, lapač snov, rodostrom, tabuľky na dvere, obrazy, mapu pokladov a pod..

Cieľom je:

 • radosť z tvorenia,
 • zážitok fantázie,
 • cvičenie jemnej motoriky,
 • precítenie a práca s farbami.
 1. Relaxácia, autogénny tréning

V dnešnom svete, ktorý je hektický a kde sa tlak na výkon stále zvyšuje, je pre deti veľmi dôležité nájsť pokoj a relaxáciu aj v bežnom živote. Cestujeme prostredníctvom intenzívneho uvedomenia tela, uvoľnenia a relaxácie, dýchacích cvičení, do sveta zmyslov a príbehov fantázie s oázami pokoja. Hravou formou sa deti učia, ako používať relaxačné techniky v stresových situáciách a pre uľahčenie každodenného života. Pozitívnymi vyjadreniami – afirmáciami, podporujú deti svoj pozitívny prístup k sebe, ostatným a k životu.

To pomáha dieťaťu lepšie využiť svoje schopnosti a talenty. Hlavným cieľom je, cez relaxáciu udržať energie tela v toku alebo ich znova rozprúdiť. Pomáha to deťom nájsť svoju vnútornú silu, zvýšiť motiváciu a odolnosť voči stresu a tiež posilniť schopnosť sústrediť sa a sebavedomie.

 1. Životný štýl – Jedlo, pitie, pohyb

Učíme sa hravé varenie. V príjemnej atmosfére pripravíme spolu rôzne zdravé desiaty a varené recepty. Deti sa dozvedia, čo je pre ne vhodné a čomu sa naopak treba vyhýbať a prečo. Samozrejme, všetko budeme ochutnávať a ovoniavať. Všetkými zmyslami rozpoznávame jedlo a vedome prijímame jeho výživu.

Správne a dostatočné pitie je tiež dôležité pre zdravý život. Voda je dôležitá a my môžeme ovplyvniť aj jej kvalitu. Naučíme deti vodu piť a svojím prístupom ju aj pozitívne programovať.

Deti si vyskúšajú svoje zmysly – chuť, čuch a zrak a vycibria ich citlivosť. Každé dieťa má v sebe prirodzenú radosť. Túto radosť budeme spoločne objavovať aj v pozitívnom vzťahu k životnému prostrediu a svojmu telu.

 1. Sociálny kontakt

Skupina si vytvorí svoju vlastnú dynamiku a prostredníctvom rôznych cvičení aj vzájomnú dôveru. Cez vzájomné spoznávanie sa deti veľa dozvedia o sebe aj o ostatných a naučia sa vciťovať sa do druhých. Okrem toho je posilňovaná koncentrácia a tímové zručnosti detí prostredníctvom cielených aktivačných cvičení. Deti sa naučia rozumieť si a komunikovať a spoznávajú svoj vzťah k ostatným.