Transformácia – Nové vedomie

Neuvedomujeme si, že byť šťastným natrvalo znamená, nebyť závislým na vonkajších podnetoch. Nie sme obeťami osudu ani zlovôle ostatných. Život si riadime sami a vo väčšine prípadov bohužiaľ nie vedome. Na duševnej úrovni je veľmi jednoduché urobiť čistenie s pomocou Vyššieho ja. Toto supervedomie je totiž vždy s nami a pripravené urobbiť všetko, čo je pre nás v ten moment vhodné a dôležité. Kľúčom k riešeniu problémov je vyčistenie a spracovanie emocionálnych a duševných blokov, negatívnych presvdčení a programov v spojení s negatívnymi zážižkami. Tieto nám prekážajú v pohybe vpred a sebavyjadrení v najlepšom potenciále tohto života. V ďalšej fáze nám tieto bloky spôsobujú zdravotné a psychické problémy. Nehovoriac o tom, že ovplyvňujú oblasť, s ktorou má dnes problém snáď každý, teda naše medziľudské vzťahy.

Na mojich prednáškach, kurzoch a individuálnych stretnutiach s témou Transformácia ide o to, ako napomôct transformácii tela, duše a ducha. Piatkové prednášky sú ochutnávkou a súhrnnnou informáciou o tom, čo príde cez víkend.

Víkendové kurzy sú plné praktických skúseností, cvičení a meditácií pre čistenie, riešenie zdravotných a psychických problémov a sebaspoznávanie. Cieľom je aktivovanie spojenia každého účastníka so svojím vyšším Ja, svojím géniom a využitie clelého potenciálu pre ďalší život. Budem hovoriť aj o univerzálnych princípoch, v ktorých fungujeme a ako sa mení a transformuje všetko okolo nás a v nás.

Naučíte sa pomôcť si v živote:

 • Pri prijímaní správnych životných rozhodnutí
 • Pri problémoch vo vzťahoch s rodičmi, deťmi, partnerom, kolegom, šéfom, priateľmi
 • Pri psychickom strese, strachu, fóbiách a traumách
 • Pri emocionálnych ťažkostiach, hneve, zlosti a v depresii
 • Pri pocite zneužitia, nedocenenia, nízkej sebahodnote
 • Pri pocite potreby sebatrestania alebo sebevražedných myslienkach
 • Pri problémoch s dosahovaním cieľov a úspechu
 • Keď sa cítite ako v bludnom kruhu a stretávate sa stále znova s rovnakými problémami
 • Pri zdravotných problémoch aj závažných ochoreniach
 • Pri strate potencie (frigidite, impotencii)
 • Pri alergiách a záviaslostiach
 • Pri hľadaní svojho poslania a zmyslu života

Aktivity a cvičenia

 • Zdravotná a psychická analýza

Dostanete prehľadnú tabuľkou pre diagnostiku a liečenie.

 • Harmonizácia

Naučíte sa základné cvičenia, ako napríklad vyrovnanie čakier, vyrovnanie energetických tiel, harmonizácia energetického systému, podpora fyzických orgánov, zdvihnete si svoju životnú energiu, vitalitu i imunitu.

 • Čistenie čakier a stimulácia ich aktivity

Čakry ako súčasť nášho energetického systému sú základom prúdenia životnej energie. Keď je táto energia niekde zablokovaná, nemôžme sa prejaviť na všetkých úrovniach žitia. Tieto blokády identifikujeme a budeme pracovať na ich uvoľnení.

 • Integrácia súčastí vašej bytosti

Nie sme len fyzickým telom. Naša bytosť je podstatne viac. Keď ale všetky naše súčasti nie sú v kontakte a na pravom mieste, nie sme schpní žiť svoj plán. Ukotvime teda všetky naše časti a prepojme ich tak, aby boli v prirodzenom kontakte.

 • Aktivácia spojenia s vyšším Ja

Identifikujeme spôsob prejavu vašej intuície, reči vášho vyššieho Ja. Spoznáte sa so svojim vyšším vedomím, vaším géniom, ktorý nemá hranice. Je vašou centrálnou databázou všetkého, čo k životu potrebujete (vedieť, robiť, dostať…) Ja, ako váš sprievodca vám pomôžem nájsť cestu, ako to urobiť. A potom sa s vami začne diať to, čo sa stane, keď sa húsenica mení na motýľa – metamorfóza. Každý sa môže vyslobodiť, roztiahnuť krídla a zažívať život z vyššej perspektívy.

 • Čistenie blokov, prekážok, presvedčení a programov pomocou vyššieho Ja

V podvedomí človeka sa dajú identifikovať aspekty, ktoré blokujú človeka alebo sabotujú jeho schopnosť postupovať vpred. Zosúladením vedomých a nevedomých spomienok sa podporí uvoľnenie a odstránenie negatívnych emócií a prekážok. Doplníte si aj prvky v tele, ktoré vám chýbajú, zvýšite si vibrácie. Je na človeku, aby sa cítil motivovaný, vnímal všetky procesy, ktoré sa v ňom a okolo neho prejavujú, prijal ich a začal meniť svoj život.

 • Rozpamätanie a vyriešenie rodinných programov (Znovu narodenie, Polarizácia presvedčení získaných cez rodinných príslušníkov)

Pomocou holotropného dýchania sa dostanete do inej úrovne vedomia, v ktorej si spomeniete na to, čo ste pociťovali v dávno zabudnutej minulosti. Kľúčové momenty, ktoré vás vtedy negatívne ovplyvnili v ďalšom živote môžete takto spracovať a prekonať.

 • Spájanie ľavej a pravej mozgovej hemisféry

Je to predpoklad videnia širších súvislostí. Nie je veľa ľudí, ktorí to dokážu. Ale iba preto, že neboli na to naučení. Kurz je koncipovaný tak, že pri stálom striedaní potreby vnímania raz pravou, raz ľavou stranou mozgu sa nakoniec toto vibrovanie spojí v jeden prúd a cvicenim stimulujeme epifýzu ako spojovací nástroj.

 • Identifikácia skutočných túžob a želaní v súlade s Vašou cestou

Viete, čo skutočne chcete? Viete, čo je pre vás naozaj dôležité? Zistíte a potvdíte si to u svojho vyššieho Ja.

 • Práca na transformácií do pozitívneho stavu

Existuje 29 potrebných kvalít, ktoré v sebe človek nesie v rôznych kombináciách, aby mohol plniť svoju životnú úlohu. Zistíte, na ktorých kvalitách máte pracovať a čo máte pre to urobiť.

 • Aktivácia cesty k úspechu, šťastiu a harmónii

Aktívnou obrazotvornosťou v zmenenom stave vedomia a precítením výsledku sa dostanete na správny smer k splneniu vašich snov

Kostra seminaru: Transformacia ducha, duse a tela

 

 1. deň

Matrix – Ilúzia pravdy a ako sme sa stali

 • Ego
 • Programovanie
 • Telá
 • Čakry
 • Aura
 • Merkaba – svetelné telo

Zákony univerza a tvorivá sila v praxi

 • Zákon ducha
 • Príťažlivosť /Rezonancia
 • Polarita (dualita)
 • Kauzalita
 • Zrkadlenie
 • Protitlak
 • Vibrácia

Osobný navigačný systém pre každý deň

 • Kontakt s vyšším Ja

– Pocitový

– Pohybový

– Vibračný

– Znamenia a „náhody“

 • Aktivácia kontaktu a využívanie v bežnom živote

Liečenie cez vyššie Ja

– Negatívne presvedčenia

– Negatívne programy podvedomia

– Negatívne, disharmonické energie

– Bloky

– Negatívne motivácie

– Ako na to?

Čistenie ďalších prekážok

 • Čistenie programov z prenatálneho obdobia a z narodenia a detstva
 • Čistenie záťaží z predošlých pokolení
 • Čistenie strachu zo smrti

 

 1. deň
 • Psychické príčiny chorôb, ako nájsť skutočný dôvod

– Projekcia problémov na okolie

– Hmotné príčiny

– Duševné príčiny

– Duchovné príčiny

– Poruchy energo-informačného systému

– Choroby z nenávisti

 • Samoliečenie pre každého

– Test stavu a vlastných možností

– Prevzatie zodpovednosti a riešenie

 • Transformačný proces dnes a zajtra

– Prejavy

– Čo robiť

 • Transformačný vzostup – demoverzia pre Váa

– Uvedomenie, prebúdzanie

– Práca na sebe

– Vystúpenie zo systému

– Vstup do jednoty – Vzostup

– Transformácia ducha

– Transformácia duše

– Transformácia tela

– Globálna transformácia

– Urýchlenie hrubej karmy

– Urýchlenie jemno-hmotnej karmy

– Zmena myslenia/osobnosti

– Preprogramovanie

– Vízia

 • Koncepcia životnej rovnováhy

– 5 elementov života

– Produktívny a deštruktívny proces

– Póly bytosti

– Vedomie- Oheň

– Myseľ – Vzduch

– City – Voda

– Telo – Zem

 • Cesta ku šťastiu a harmónii

– Kvality pozitívneho stavu bytia

– Tvorivá  autohypnóza a vizualizácia

– Využitie tvorivej energie

– Práca so svetelným telom

A mnoho ďslších možností, ktoré budeme tvoriť spolu…